Taikomųjų mokslinių tyrimų sritys, kryptys ir tematikos

Taikomųjų mokslinių tyrimų sritys, kryptys ir tematikos

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

 Klaipėdos valstybinėje kolegijoje taikomieji moksliniai tyrimai vykdomi penkiose srityse:

1. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS

Maisto sauga ir kokybė

 • Ekologiški ir sveiki maisto produktai
 • Inovacijos maisto pramonėje
 • Funkcionalusis maistas
 • Švaresnė gamyba

Inovatyvios technologijos

 • Mechatronika
 • Robotika
 • Efektyvios išteklių ir energijos naudojimo sistemos bei technologijos
 • Išmaniosios informacinės technologijos

Teritorijų planavimas

 • Matavimų technologijos
 • Geoinformacinės sistemos
 • Kraštovaizdžio projektavimas

Darnioji statyba

 • Medžiagų ir statybinių procesų technologijos
 • Žmonių sauga ir ergonomika
 • Energijos taupymas pastatuose

Darnusis transportas

 • Visuomeninio transporto sistemos modeliavimas
 • Inovatyvios sistemos automobiliuose
 • Krovininių automobilių eismo saugumas

2. SVEIKATA IR GYVENIMO KOKYBĖ

Fizinė sveikata ir gyvenimo kokybė

 • Fizinis aktyvumas ir asmens sveikata
 • Fizinės sveikatos būklės rodiklių stebėsena ir analizė
 • Kosmetikos procedūrų ir gaminių poveikis odos būklei
 • Odos ir jos darinių priežiūra ir įpročiai
 • Kūno įvaizdžio poveikis asmens gyvenimo kokybei

Sveikata ir socialinė gerovė

 • Sveikas senėjimas
 • Sveika mityba ir visuomenės sveikata
 • Socialinio darbuotojo vertybės
 • Socialinės rizikos grupių asmenų gyvenimo kokybė
 • Socialinis palaikymas asmenims sergantiems onkologinėmis ligomis ir jų artimiesiems

Inovatyvios technologijos žmonių sveikatos gerinimui

 • Jaunų žmonių gyvenimo kokybė ir sveikatos stiprinimas
 • Pažangios technologijos sveikatos gerinimui ir gerovės užtikrinimui
 • Lėtinių ligų valdymas ir reabilitacija
 • Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė

Pažangi slaugos praktika ir gyvenimo kokybė

 • Įrodymais grįstos slaugos taikymas slaugytojo klinikinės praktikos tobulinimui
 • Sergančiųjų lėtinėmis ligomis sveikatos būklės gerinimas
 • Sveikatos priežiūros darbuotojų, pacientų ir artimųjų išgyvenimai ligų sąlygotuose kontekstuose
 • Pacientų turinčių psichikos negalią įgalinimas ir savikontrolė

Žmonių burnos sveikata ir gyvenimo kokybė

 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų ir jų tėvų burnos higienos būklė
 • Paauglių burnos sveikata ir su ja susijusi gyvenimo kokybė
 • Įrodymais grįstas burnos sveikatos stiprinimas

3. VERSLO PROCESŲ IR ORGANIZACIJŲ VALDYMAS

Komunikaciniai procesai

 • Bendravimas profesine užsienio kalba
 • Socialinės komunikacijos
 • Tarpkultūrinė kompetencija ir komunikacijos

Apskaita ir finansų valdymas

 • Buhalterinė apskaita
 • Įmonės veiklos finansinė analizė
 • Finansinis auditas Investicijų valdymas

Organizacijų valdymas ir jų konkurencingumas

 • Organizacinės kultūros valdymas
 • Viešasis valdymas
 • Žmonių išteklių valdymas
 • Verslo procesų valdymas
 • Įmonių konkurencingumas
 • Verslo plėtra

4. ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ

Modernios ugdymosi technologijos ir procesai

 • Suaugusiųjų mokymas ir švietimas
 • Ugdymo(-si) metodai
 • Savarankiškas mokymasis

5. KOLEGIJOS VALDYMAS IR VIDINĖ KOKYBĖ

Organizacinis tobulėjimas

 • Išorinė ir vidinė komunikacija
 • Dėstytojų profesinės kompetencijos
 • Darbuotojų pasitenkinimas darbu
 • Vadovybinė analizė

Karjeros valdymas ir stebėsena

 • Profesinis konsultavimas ir karjeros planavimas
 • Absolventų karjeros stebėsena

Vidinė studijų kokybė ir jos stebėsena

 • Studentų pasitenkinimas studijomis Į studentą orientuotų studijų sistemos diegimas
 • Darbdavių lūkesčiai dėl absolventų įgytų kompetencijų
 • Studentų profesinės kompetencijos
 • Poveikis regionui
 • Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.