Taikomųjų mokslinių tyrimų sritys, kryptys ir tematikos

Taikomųjų mokslinių tyrimų sritys, kryptys ir tematikos

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

 Klaipėdos valstybinėje kolegijoje taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra vykdoma pagal penkis prioritetus:

1. TVARI APLINKA

Atsinaujinančiųjų biomasės ir saulės energijos išteklių panaudojimo ir atliekų perdirbimo energijai gauti plėtra

Esamų ir naujų galutinių vartotojų poreikių tenkinimas, energijos vartojimo efektyvumo, išmanumo stiprinimas

Paskirstytojo ir centralizuoto generavimo, tinklų ir efektyvaus energijos vartojimo sąveikumo stiprinimas

Sveikos aplinkos formavimas

Netaršaus, aplinką tausojančio ir aplinkos tvarumą užtikrinančio transporto technologijos

Išmaniosios transporto sistemos

Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos (modeliai)

Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos

Teritorijų skaitmeninimas ir stebėjimas

2. MAISTO TECHNOLOGIJOS

Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugus maistas

Beatliekis biožaliavų perdirbimas į vertingus komponentus

3. INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

Programinės įrangos kūrimo technologijos

Procesų ir sistemų modeliavimas

Dirbtinis intelektas

Didieji ir paskirstytieji duomenys, jų analizė bei panaudojimas

Daiktų internetas

4. SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS

Pažangios taikomosios technologijos asmens, visuomenės sveikatai ir socialinei priežiūrai

5. ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ

Lanksčiosios ir taikomosios procesų valdymo technologijos

Modernios ugdymo(-si) technologijos ir procesai

Socialinės ir kultūrinės inovacijos visuomenės vystymo produktams ir paslaugoms kurti

Novatoriški organizacijų veiklos modeliai

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.