Tarptautinių ryšių skyrius

Tarptautinių ryšių skyrius

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Tarptautinių ryšių skyriaus tikslas - padėti įgyvendinti aukštojo mokslo tarptautiškumo politiką Kolegijoje.

Skyriaus funkcijos:

  • Koordinuoti ir administruoti studentų ir personalo akademinį judumą;
  • Vykdyti užsieniečių priėmimą į nuolatines studijas;
  • Informuoti ir konsultuoti studentus ir personalą judumo bei tarptautinių programų klausimais;
  • Atstovauti Kolegijai tarptautiniuose renginiuose;
  • Kaupti, sisteminti ir teikti informaciją apie Kolegiją, reikalingą jos tarptautiniam bendradarbiavimui organizuoti;
  • Rengti Kolegijos tarptautinę veiklą reglamentuojančius dokumentus.

KontaktaI

Partneriai
ir draugai

KONKURSAS EITI KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS Plačiau
Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.