Tarptautinių ryšių skyrius

Tarptautinių ryšių skyrius

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Tarptautinių ryšių skyriaus tikslas - padėti įgyvendinti aukštojo mokslo tarptautiškumo politiką Kolegijoje.

Skyriaus funkcijos:

  • Koordinuoti ir administruoti studentų ir personalo akademinį judumą;
  • Vykdyti užsieniečių priėmimą į nuolatines studijas;
  • Informuoti ir konsultuoti studentus ir personalą judumo bei tarptautinių programų klausimais;
  • Atstovauti Kolegijai tarptautiniuose renginiuose;
  • Kaupti, sisteminti ir teikti informaciją apie Kolegiją, reikalingą jos tarptautiniam bendradarbiavimui organizuoti;
  • Rengti Kolegijos tarptautinę veiklą reglamentuojančius dokumentus.

KontaktaI

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.