Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius

Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Skyriaus tikslas - organizuoti ir koordinuoti Klaipėdos valstybinės kolegijos viešuosius pirkimus.

Skyriaus funkcijos: 

  • Užtikrinti Kolegijos rengiamų dokumentų teisėtumą;
  • Organizuoti Kolegijos atstovavimą teismuose;
  • Organizuoti Kolegijos sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę;
  • Koordinuoti administracijos darbuotojų, turinčių kovoti su administraciniais teisės pažeidimais, veiklą;
  • Organizuoti Kolegijos viešuosius prekių, paslaugų ir darbų pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, kitus teisės aktus ir Kolegijos direktoriaus įsakymais patvirtintas taisykles bei nurodymus;
  • Užtikrinti, kad būtų vadovaujamasi Lietuvos Respublikos konstitucijos, Civilinio kodekso, Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Korupcijos prevencijos, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministerijų įsakymų, Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymų bei rekomendacijų, Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus.

Kontaktai

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.