Atskirasis priėmimas

Atskirasis priėmimas

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Atskirasis priėmimas vykdomas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Teikti prašymus priimti studijuoti, gali asmenys, kurie turi brandos atestatą tenkina nustatytą minimalų konkursinį balą – 4,3.

Atskirojo priėmimo metu galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas (mokamas) studijų vietas į Verslo ir viešosios vadybos, Ugdymo (motyvacijos įvertinimas nėra privalomas), Informatikos, Inžinerijos, Technologijų ir Socialinių mokslų studijų krypčių grupių studijų programas. Į Sveikatos mokslų studijų krypčių studijų programas (išskyrus Dietetikos studijų programą) atskirasis priėmimas nevykdomas.

Stojantysis Priėmimo tarnybai pateikia Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų priėmimo 2019 metais taisyklių 4 punkte išvardintus dokumentus.

Informacija apie studijas programas į kurias vykdomas atskirasis priėmimas

Priėmimo į burnos higienos studijas tvarka

Priėmimo į buhalterinės apskaitos studijas tvarka

Papildomi balai stojantiems atitinkantiems minimalų konkursinį balą į valstybės nefinansuojamas studijų vietas už Kolegijos nustatytus specifinius pasiekimus ar specialių reikalavimų tenkinimą:

Kriterijus

Kriterijaus vertė balais

Baigta profesinio mokymo programa 1
Ne mažiau kaip 6 savaičių darbas savanorystės programose 0,5
Ne trumpesnis kaip vienerių metų darbo stažas (taikoma tik stojantiems į tos pačios studijų krypties programas) 1,5
Ne trumpesnės kaip vienerių metų studijos Lietuvos ar užsienio šalių aukštosiose mokyklose 1
Slaugytojo padėjėjo kvalifikacija (taikoma tik stojantiems į Bendrosios praktikos slaugos studijų programą) 0,5
Socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacija (taikoma tik stojantiems į Socialinio darbo studijų programą) 0,5
Gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikacija (taikoma tik stojantiems į Odontologinės priežiūros studijų programą) 0,5
ECDL pažymėjimas (pradmenų ar pagrindinio kurso) (taikoma tik stojantiems į Verslo ir viešosios vadybos, Informatikos mokslų, Inžinerijos mokslų ir Technologijos mokslų studijų krypčių grupių studijų programas) 0,5

Dokumentų priėmimo punktas

Studijų ir karjeros centras
212 ir 214 kab. Jaunystės g. 2 LT-91274, Klaipėda
Važiuoti 18, 17 miesto autobusais iki „Jaunystės“ stotelės.

Informacija apie likusias laisvas vietas teikiama tel. +370 630 07738  arba +370 673 69077
El. paštas: priemimas@kvk.lt

Priėmimas į aukštesnius kursus prasidės nuo rugsėjo 1 d.  Į aukštesnįjį kursą gali būti priimti asmenys, studijavę aukštosiose mokyklose, Kolegijos kituose fakultetuose arba pageidaujantys tęsti nebaigtas studijas. Dėl priėmimo į aukštesnįjį kursą, teirautis fakultetuose.

Individualių studijų studentai į Kolegiją priimami pagal Kolegijos individualių studijų tvarką.  

KVK STUDENTŲ, STUDIJUOJANČIŲ UŽSIENIO KALBOMIS, PRIĖMIMO 2019 METAIS TAISYKLĖS

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.