Tiesioginis priėmimas

Tiesioginis priėmimas

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.


2018 m. tiesioginis priėmimas Klaipėdos valstybinėje kolegijoje vyksta nuo gegužės 1 d. Šiuo būdu gali stoti asmenys, turintys brandos atestatą ir nemažesnį kaip 2,0 konkursinį balą. Tiesioginio priėmimo metu galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas (mokamas) studijų vietas.

TIESIOGINIO PRIĖMIMO STUDIJŲ PROGRAMOS, DATOS IR REIKALINGI DOKUMENTAI

Priėmimas į aukštesnius kursus prasidės nuo rugsėjo 1 d.  Į aukštesnįjį kursą gali būti priimti asmenys, studijavę aukštosiose mokyklose, Kolegijos kituose fakultetuose arba pageidaujantys tęsti nebaigtas studijas. Dėl priėmimo į aukštesnįjį kursą, teirautis fakultetuose.

Individualių studijų studentai į Kolegiją priimami pagal Kolegijos individualių studijų tvarką.  

KOLEGIJOS INDIVIDUALIŲ STUDIJŲ TVARKA

KVK STUDENTŲ, STUDIJUOJANČIŲ UŽSIENIO KALBOMIS, PRIĖMIMO 2018 METAIS TAISYKLĖS

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.