Verslo administravimo katedra

Verslo administravimo katedra

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Studijų sritis Socialiniai mokslai

Studijų kryptis Vadyba

+370 699 33862

Address: Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda, 213 aud.

Žiūrėti žemėlapyje

Jurgita Kasparienė

Katedros vedėja

Katedroje vykdomos studijų programos

Sveikatingumo paslaugų vadyba (6531LX005)
Programa akredituota iki 2021-06-30

Sveikatingumo paslaugų vadybos studijų programa skirta parengti kvalifikuotą, socialiai, ekonomiškai atsakingą, į praktinę veiklą orientuotą sveikatingumo paslaugų vadybininką, gebantį kurti ir atsakingai individualiai bei komandoje valdyti sveikatingumo paslaugas bei kurti verslą nuolat kintančioje aplinkoje.

Karjeros galimybės. Studijų programos absolventai galės dirbti sveikatingumo ir poilsio, turizmo paslaugų sektoriuje: poilsio ir sporto veiklą vykdančiose įmonėse, sanatorijose, gydyklose, SPA viešbučiuose, viešbučiuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose, kelionių organizavimo įmonėse, SPA ir grožio terapijos centruose, pramogų organizavimo paslaugas teikiančiose ir kitose įmonėse; gebės įkurti savo sveikatingumo įmonę ir jai sėkmingai vadovauti, kurdamas išskirtinę vertę turinčius inovatyvius sveikatingumo produktus. Absolventai galės užimti administratoriaus, įvairių padalinių vadybininko ir vadovo darbo pozicijas.

Turizmo verslas (6531LX011)
Programa akredituota iki 2020-06-30

Turizmo verslo studijų programa skirta parengti šiuolaikišką turizmo verslo specialistą darbui apgyvendinimo, kelionių ir laisvalaikio organizavimo, informacijos teikimo sektoriuose, racionaliai naudojantį turizmo ir rekreacinius išteklius, gebantį analizuoti ir vertinti turizmo procesus ir šio verslo veiklos pažinimo instrumentus kintančiomis rinkos sąlygomis, atliekantį šios srities tyrimus, besivadovaujantį teisiniais aktais ir plėtojantį novatorišką, įžvalgų ir socialiai atsakingą turizmo verslą.

Karjeros galimybės.
 Turizmo administratoriai galės dirbti turizmo verslo įmonėse, įkurti savo turizmo įmonę ir jai vadovauti, organizuoti įmonės ar padalinio veiklą, vadovauti darbuotojams, rengti turistines keliones ir jas organizuoti, dirbti viešbučiuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose, kelionių agentūrose, pramogų parkuose, sveikatingumo centruose, turizmo informacijos centruose, saugomų teritorijų lankytojų centruose, galės dirbti gidais ir kelionių vadovais, laisvalaikio organizatoriais ir animatoriais, galės kurti turizmo produktus.

Logistikos vadyba (valstybinis kodas - 653N18002) 
Programa akredituota iki 2022-06-30

Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos vadybininką gebantį valdyti klientų aptarnavimo, transportavimo, sandėliavimo, atsargų valdymo logistinio bendradarbiavimo procesus ir veiklas.

Karjeros galimybės. Asmenys, sėkmingai baigę studijas pagal šią programą, įgiję profesinę kompetenciją, gebės savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą šiose veiklos srityse: logistikos verslo ir informacijos valdymas; užsakymų tvarkymas; sandėliavimo ir pardavimo procesų valdymas; transporto sistemos ir logistinio produkto vežimo technologinio proceso valdymas.

Įstaigų ir įmonių administravimas (valstybinis kodas - 6531LX008) 
Programa akredituota iki 2023-06-30

Studijų programos tikslas – parengti šiuolaikišką įstaigų ir įmonių administravimo specialistą, žinantį bei taikantį įstaigų ir įmonių valdymo, finansų ir  buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo principus, vykdantį taikomuosius tyrimus, naudojantį informacines sistemas bei komunikacines technologijas, įgyvendinantį vadybinius projektus, kokybės valdymo, socialinės atsakomybės bei etikos principus, komunikuojantį viešoje erdvėje valstybine ir užsienio kalbomis, gebantį savarankiškai priimti sprendimus.

Karjeros galimybės. Absolventai galės dirbti informacijos ir dokumentų valdymo srityje:  administruoti ir koordinuoti įmonės, įstaigos (padalinio) veiklą, kurti personalo motyvacijos sistemas ir įvaizdį, administruoti materialinius ir finansinius išteklius. Šios studijų programos absolventai gali dirbti įvairiose verslo įmonėse, valstybinėse ir viešosiose įstaigose.

Skaitmeninės rinkodaros komunikacija (valstybinis kodas - 6531LX097) 
Programa akredituota iki 2023-06-30

Studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos skaitmeninės rinkodaros komunikacijos specialistus, gebančius panaudoti skaitmenines technologijas, sukuriant integruotą, tikslinę ir išmatuojamą komunikaciją, valdyti skaitmeninės rinkodaros įrankius, turinčius platų, kūrybinį ir kritinį mąstymą bei teigiamą nuostatą nuolatiniam asmenybės bei profesiniam tobulėjimui.

Karjeros galimybės. Absolventai galės dirbti rinkodaros (skaitmeninės / tradicinės) komunikacijos specialistais įvairiose verslo aplinkose – nuo smulkaus verslo iki didelių kompanijų, pelno nesiekiančiose organizacijose, valstybinėse viešosiose įstaigose bei laisvai samdomais darbuotojais.

Katedra kartu su Mokymo ir paslaugų centru vykdo šiuos mokymus:

  • Kūrybinės dirbtuvės gidams. Kaip pasiruošti ekskursijai?
  • Verslumo ugdymas.
  • Į studentą orientuotas mokymas/sis.
  • Dalykinė komunikacija organizacijoje.
  • Maršrutų kūrimas.
  • Viešbučio ir SPA centro administratorių darbo organizavimas.
  • Naujasis Darbo kodeksas: kokios pagrindinės permainos?

Detalesnė informacija apie suaugusiųjų mokymą - www.kvkmokymai.lt.

Katedros dėstytojai

Eglė Gotautienė

Lektorė

"Viskas, kas įvyksta, turi priežastį".

Konsultacijų grafikas

Aušra Anužienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Ieva Kaveckė

Lektorė

"Žinok ką darai ir pasieksi savo tikslą" .

Konsultacijų grafikas

Jolanta Kreišmonienė

Lektorė

Žmogus - tai savo paties mąstymo produktas. Apie ką jis galvoja, tuo jis ir tampa.

Konsultacijų grafikas

Jūratė Leonavičienė

Lektorė

Šypsena yra kreivė ištiesinanti viską.

Konsultacijų grafikas

Laura Sėlenienė

Lektorė

Visa tai, ko ligi šiol mokeisi, turės prasmę tik tuo atveju, jeigu tai panaudosi gyvenime.  ( Paulo Coelho)

Konsultacijų grafikas

Adelė Stonienė

Lektorė

"Tik dalindamas save kitiems tampi laimingas"

Konsultacijų grafikas

Antanas Vaitiekus

Lektorius

Į rimčiausių problemų sprendimą  žiūrint kaip į žaidimą, gyventi lengviau.

Konsultacijų grafikas

Vida Žvinienė

Lektorė

Tai, ką tu turi šiandien, kaip gyveni, kas esi, priklauso nuo to, ką TU VEIKEI VAKAR. O tai, ką tu turėsi ir kas tu būsi rytoj, priklausys nuo to, ką tu veiki dabar. Tu tikrai negali pataisyti, pagerinti savo praeities, bet savo ateitį tu gali kurti tokią, kokią ją nori matyti! Viskas priklauso tik nuo to, ką tu renkiesi dabar!

Konsultacijų grafikas

Dr. Donatas Jonikas

Docentas

"Ką darai daryk gerai!"

Konsultacijų grafikas

Nerijus Ivanauskas

Lektorius

Visuose sudėtingiausiuose dalykuose visada slypi paprastumas...

Konsultacijų grafikas

Robertas Kavolius

Lektorius

Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą.

Konsultacijų grafikas

Dr. Ilvija Pikturnaitė

Docentė

Everything is possible. The impossible just takes longer. (Viskas yra įmanoma. Pasiekti neįmanomus dalykus tiesiog trunka ilgiau).

Konsultacijų grafikas

Jurgita Kasparienė

Verslo administravimo katedros vedėja

"Jei negali pakeisti reiškinio, keisk požiūrį"!

Konsultacijų grafikas

Dr. Gita Šakytė – Statnickė

Lektorė

Išorinis pasaulis yra tik tavo vidinio pasaulio atspindys: tu renkiesi, ką nori matyti.

Jolanta Bojorovienė

Lektorė

„Cogito ergo sum“ „Mąstau, vadinasi, egzistuoju“. (Rene Descartes)

Konsultacijų grafikas

Laurencija Budrytė - Ausiejienė

Lektorė

Kelionės yra priešnuodžiai prietarams, aklam prisirišimui ir siauram mąstymui. (Mark Twain)

Jolanta Baronaitė

Lektorė

Viską įmanoma padaryti, tik reikia noro!

Konsultacijų grafikas

Daiva Statkuvienė

Lektorė

„Pagal aerodinamikos dėsnius, kamanė negali skristi. Matyt, jai to niekas nepasakė“.

Dr. Eduardas Spiriajevas

Docentas

Pasaulio įvairovė yra didesnė už žmogaus galimybes pažinti geografiją!

Konsultacijų grafikas

Dr. Remigijus Kinderis

Docentas

„Pradžia yra svarbiausia darbo dalis“ (Platonas).

Konsultacijų grafikas

Nijolė Rudienė

Verslo administravimo katedros administratorė

”Visada eiti tik į priekį, nežiūrėti atgal“.

Dr. Jurgita Paužuolienė

Docentė

Išmintis nustato ir pažinimo ribas (F. Nietzsche).

Konsultacijų grafikas

Asta Pancerovienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Agnė Abramovičienė

Lektorė

"Kasdien kurk geriausią savo versiją".

Konsultacijų grafikas

Dr. Birutė Plačienė

Docentė

Konsultacijų grafikas

Erika Čepienė

Asistentė

„Didžiausias neteisingumas - būti laikomam teisingu, kai toks nesi“ (Platonas).

Konsultacijų grafikas

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.