Verslui ir visuomenei

Verslui ir visuomenei

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

KVK dirbantys tyrėjai atlieka mokslinius tyrimus įvairiomis socialinių, technologijų, fizinių ir biomedicinos mokslų, temomis ir siekia suderinti savo akademines žinias su inovatyviausiais tyrimų metodais, kurie leistų kūrybiškai pažvelgti į aktualias problemas ir rasti jų sprendimus.

KVK visada ieško galimybių bendradarbiauti atliekant tyrimus su partneriais tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio šalyse. Bendradarbiavimas su akademiniais, socialiniais partneriais plėtojant taikomąją mokslinę veiklą akcentuojamas Kolegijos integruotos plėtros strategijoje. Kolegijoje skatinama mokslo ir verslo partnerystė bei bendros mokslo tiriamosios veiklos su naujovėms ir žinioms imliomis verslo, technologinėmis įmonėmis, sveikatos priežiūros, socialinės gerovės institucijomis. KVK taikomoji mokslinė veikla aprėpia taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą (bandomąją taikomąją veiklą), pramoninius tyrimus, galimybių studijas.

Siūlomi ir vykdomi taikomieji moksliniai tyrimai orientuoti į taikomųjų mokslinių tyrimų sritis ir kryptis: Darnios aplinkos vystymas, Sveikatos ir gyvenimo kokybė, Verslo procesų ir organizacijų valdymas, Įtrauki ir kūrybinga visuomenė. 

Reikšmingiausių užsakomųjų taikomųjų tyrimų su Lietuvos ūkio subjektais sąrašas

Sutarties dalykas Užsakovas
Klaipėdos miesto suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi poreikių tyrimo atlikimo ir veiksmų plano projektas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Eismo optimizavimo H.Manto g. ruože nuo Biržos tilto iki J.Janonio g. galimybių studija Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Socioekonominiai veiksniai ir su burnos sveikata susijusi gyvenimo kokybė Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
OT WOK meniu atnaujinimas atsižvelgiant į jaunimo mitybos įpročius UAB „Dvarpirtis“
Groovy kokteilių baro meniu plėtra atsižvelgiant į jaunimo poreikius UAB „GR Vakarai“
Mokslo užsakomoji/ konsultacinė veikla – tyrimo „Burnos higienistų poreikis Klaipėdos apskrityje” atlikimas Lietuvos burnos higienistų draugija
UAB „Rūta“ firminių parduotuvių Klaipėdoje saldumynų pirkėjų elgsenos analizė UAB „Rūta“
UAB „Yazaki Wiring Technologies Lietuva“ organizacinės kultūros vertinimas UAB „Yazaki Wiring Technologies Lietuva“
Liofilizacijos įtaka prieskoninių žolelių maistinės vertės ir juslinių savybių išsaugojimui Ūkininkas Alvydas Žemaitis
Klaipėdos miesto viešojo transporto teikiamų paslaugų kokybė VŠĮ Klaipėdos keleivinis transportas
Telšių miesto viešojo transporto poreikio tyrimas UAB „Telšių autobusų parkas
Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) įgyvendinimas viešojo sektoriaus institucijose Klaipėdos miesto savivaldybė
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų edukacinių programų ir ekskursijų rengimo galimybių tyrimas Nacionalinis muziejus Lietuvos didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Atvykstamasis turizmas Lietuvoje: turistų iš Indijos poreikiai UAB „Go Europe Center“
Delfinų terapijos įtaka turinčių autizmą vaikų psichosocialinei reabilitacijai Klaipėdos jūrų muziejus
Profesinių gebėjimų, įgytų neformaliojo mokymo metu, pritaikymo lygis socialinių darbuotojų praktinėje veikloje VšĮ Socialinių inovacijų studija
Kadastriniai matavimais išmatuotų žemės sklypų santykinio pasiskirstymo tyrimas Klaipėdos rajone VĮ Valstybės žemės fondas Klaipėdos geodezijos ir žemėtvarkos skyrius

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.