Viešųjų ryšių skyrius

Viešųjų ryšių skyrius

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Viešųjų ryšių skyriaus tikslas – informuoti visuomenę apie Kolegijos veiklą, formuoti patrauklų įvaizdį, plėtoti vidinę komunikaciją.

Skyriaus funkcijos:

  • Įgyvendinti Kolegijos viešųjų ryšių strategiją;
  • Koordinuoti, kurti ir įgyvendinti Kolegijos reprezentaciją;
  • Atstovauti Kolegijai įvairiuose renginiuose, parodose ir aukštųjų mokyklų mugėse;
  • Inicijuoti ir organizuoti renginius;
  • Koordinuoti komunikaciją, formuojant teigiamą kolegijos įvaizdį;
  • Skatinti bendradarbiavimą;
  • Organizuoti ir koordinuoti vidinę komunikaciją;
  • Rinkti, sisteminti, kurti ir tvarkyti viešinimo informaciją ir rūpintis tinkamu pateikimu;
  • Analizuoti Kolegijos reitingus bei grįžtamąjį ryšį iš bendruomenės narių bei iš visuomenės;
  • Aktyviai dalyvauti Klaipėdos krašto visuomeniniame gyvenime ir puoselėti  krašto kultūrą.

Kontaktai

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.