Visuomenei

Visuomenei

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

 VIZIJA

Moderni, atvira visuomenei, nuolat besimokanti aukštoji mokykla, vykdanti tarptautinėje erdvėje pripažintas studijas, plėtojanti taikomąją mokslo veiklą, prisidedanti prie darnios šalies ir regiono raidos.

 MISIJA

Vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas, grindžiamas profesionalia praktika, taikomaisiais moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra, ir sudaryti sąlygas asmenims mokytis visą gyvenimą:

 • bendradarbiaujant su vietos bendruomenės ir valdžios atstovų grupėmis, prisidėti prie darnaus regiono vystymo;
 • suburiant kompetentingą personalą, racionaliai naudojant finansinius ir materialiuosius išteklius, puoselėjant organizacijos vertybes;
 • ugdant asmens ir bendruomenės gebėjimus kūrybiškai mąstyti ir prasmingai veikti.

 VERTYBĖS

Akademinė laisvė. Pagrindinė mūsų veiklos vertybė yra akademinė laisvė, apibrėžiama kaip laisvė atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus, dėstyti, kalbėti ir skelbti darbus laikantis mokslo normų ir standartų. Studentai, dėstytojai, darbuotojai – visi kartu patiriame ieškojimo prasmę, atradimų džiaugsmą, pergales, norą tobulėti ir kurti.

Socialinė atsakomybė. Mes suvokiame savo vaidmenį ir svarbą visuomenėje – prisiimame atsakomybę už savo veiksmus, aktyviai rūpinamės ne tik savo ar Kolegijos interesais, bet ir studentų, klaipėdiečių ir visų Lietuvos gyventojų gerove.

Profesionalumas. Tiek mokydami studentus, tiek teikdami paslaugas verslui ir visuomenei, tiek vykdydami paprasčiausius darbus mes siekiame padaryti daugiau negu iš mūsų tikimasi. Mes stebiname savo inovatyvumu, degame noru tobulėti ir sukurti tai, kuo galėtume didžiuotis.

Kolegialūs santykiai. Esame atviri kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms. Savo sėkmę suprantame, kaip mūsų studentų, partnerių ir visos kolegijos bendruomenės sėkmę.

Atvirumas pokyčiams. Suvokdami pokyčių poreikį, įvertinę jų sėkmės prielaidas, priimame iššūkius inicijuoti ir įgyvendinti juos kintančioje aplinkoje, numatome šių pokyčių įgyvendinimo būdus ir prisiimame atsakomybę.

KOLEGIJOS STRATEGINIAI VEIKLOS PRIORITETAI

 1. Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas ir darbo rinkos poreikius atitinkančios kokybiškos studijos:
  • Rengti darbo rinkos poreikius tenkinančius specialistus;
  • Vykdyti mokslo bei technologijų pažangą atliepiančias studijas;
  • Patenkinti Kolegijos studentų poreikius ir lūkesčius aukštos kokybės Į studentą orientuotomis studijomis;
  • Plėtoti bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis, įvertinant jų poreikius, lūkesčius ir reikalavimus;
  • Plėtoti veiksmingą bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis, įvertinant jų poreikius, lūkesčius ir reikalavimus;
  • Užtikrinti Kolegijos veiklos tarptautiškumą;
  • Užtikrinti mokymosi visą gyvenimą sąlygas.
 2. Taikomosios mokslo veiklos atitiktis valstybės/regiono darniam vystymuisi:
  • Užtikrinti taikomųjų mokslinių tyrimų kokybę ir įvairovę;
  • Taikyti taikomosios mokslo veiklos rezultatus studijų kokybei užtikrinti;
  • Plėtoti partnerystes didinant taikomųjų mokslinių tyrimų komercinimą.
 3. Nuolatinis organizacijos tobulėjimas:
  • Ugdyti darbuotojų kompetenciją, motyvaciją ir lyderystę;
  • Užtikrinti nuolatinį kokybės vadybos sistemos gerinimą;
  • Užtikrinti racionalų materialiųjų išteklių naudojimą;
  • Stiprinti Kolegijos prekės ženklą, tikslingai formuojant įvaizdį ir reputaciją.
  STRATEGINIS TIKSLAS IR PROGRAMOS

Strateginis tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, plėtoti taikomąją mokslo veiklą.

Programos:

 1. Aukštos kvalifikacijos specialistų, tenkinančių darbo rinkos poreikius,
 2. Taikomosios mokslo veiklos plėtojimas.
 3. Organizacijos tobulėjimas.

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.