Vykdomi projektai

Vykdomi projektai

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.
Projekto pavadinimas Projekto pradžia Projekto pabaiga Biudžetas
Regionų verslumo stiprinimas įgalinant bendradarbiavimą per sieną 2017-04-01 2019-09-30 565685
Mokymosi strategija jauniems asmenims, turintiems silpnus asmeninių finansų planavimo įgūdžius 2015-09-01 2018-08-31 16337
Jungtinių GIS mokymų sukūrimas įsidarbinimo galimybėms gerinti regione (GISEDU) 2017-04-01 2019-06-30 763522
Projektas neįgaliesiems studentams „Studijų prieinamumo didinimas“ 2016-06-22 2021-11-30 7240500
Neformalus suaugusiųjų mokymas skatinant kultūrinį turizmą Baltijos ir Šiaurės šalyse 2017-10-01 2019-09-30 48680
Europos pameistrystės talentų programa (EATAP) 2017-09-01 2019-12-31 210015
KURK: kurianti, unikali, rūpestinga karta 2017-12-19 2019-12-18 286472
Šiaurės ir Baltijos šalių turizmo mokymasis (NordTourNet2) 2017-09-01 2019-08-31 44010
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų socialinio verslumo ir kūrybiškumo ugdymas gerinant jų kompetencijų atitiktį darbo rinkos ir visuomenės poreikiams 2017-12-19 2019-12-18 252872
Technologijos ir biomedicinos mokslų infrastruktūros modernizavimas, tenkinant Vakarų Lietuvos regiono poreikius 2018-01-10 2020-01-31 2177000
SB WELL: Wellbeing Tourism In The South Baltic Region – Guidelines For Good Practices & Promotion 2018-07-01 2021-06-30 2199999
Supporting Smart Specialization Approach in Silver Economy for Increasing Regional Innovation Capacity and Sustainable Growth (OSIRIS) 2019-01-01 2021-07-31 2791558
Fizinio aktyvumo galia vaikams ir jaunimui 2019-05-01 2019-12-31 480
Tabako, alkoholinių gėrimų ir neteisėto narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimo prevencinė programa 2019-05-01 2019-12-31 880
Klaipėdos miesto studentų talentų konkursas „Išlįsk į šviesą“ 2019-07-04 2019-12-02 5100
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų pasirinkimą lemiantys motyvuojantys ir demotyvuojantys veiksniai 2019-05-31 2019-12-15 5100
Akademinis sąžiningumas kaip korupcijos prevencijos prielaida: kolegijų atvejis 2019-05-31 2019-12-15 5100

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.