Akademinis sąžiningumas kaip korupcijos prevencijos prielaida: kolegijų atvejis

Akademinis sąžiningumas kaip korupcijos prevencijos prielaida: kolegijų atvejis

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Akademinis sąžiningumas kaip korupcijos prevencijos prielaida: kolegijų atvejis

Projekto numeris: Nr. S-531

Projekto tikslas

Ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu, atliekant akademinio sąžiningumo kaip korupcijos prevencijos kolegijose priemonės tyrimą.

Projekto rezultatai ir nauda

  • 20 studentų, po 4 iš kiekvienos kolegijos, padidins savo gebėjimus atlikti mokslinius taikomuosius tyrimus ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu. Jie pagerins savo kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo, pilietiškumo gebėjimus.
  • Penkios Lietuvos kolegijos pagerins studijų rezultatų kokybę, jų veikla taps skaidresnė bei padidės jų konkurencingumas.
  • Tyrimo rezultatų sklaida ir viešinimas paskatins ir kitas Lietuvos aukštąsias ir profesines mokyklas diegti antikorupcines prevencines priemones, atsižvelgiant į tyrimo rezultatus.
  • Darbdaviai gaus jaunus darbuotojus su patobulintais kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo, pilietiškumo gebėjimais bei tyrimų atlikimo kompetencijomis.
  • Lietuvos jaunimas taps akademiškai sąžiningesnis.

Projekto vykdytojas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Projekto partneriai

Vilniaus, Panevėžio, Utenos, Šiaulių valstybinės kolegijos

Trukmė

2019 05 31 – 2019 12 15

Projekto biudžetas

5100 €

Programa

Studijų ir mokslo plėtra

Projekto vadovas

Doc. Dr. Ilvija Pikturnaitė, i.pikturnaite@kvk.lt

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.