Efektyvaus elektros energijos naudojimo tyrimo laboratorija

Efektyvaus elektros energijos naudojimo tyrimo laboratorija

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Efektyvaus elektros energijos naudojimo tyrimo laboratorija

Projekto numeris:  GP-2017-35

 

Projekto tikslas

Efektyvaus elektros energijos naudojimo tyrimo laboratorijoje planuojama vykdyti technologijos studijų srities programų studentų praktinį mokymą ir taikomuosius tyrimus, orientuotus į aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą ir kompetencijų plėtrą, praktinių įgūdžių tobulinimą.

Bus sudarytos prielaidos bendradarbiavimo su profesinio mokymo institucijomis ir verslo organizacijomis plėtojimui, atlikti tyrimus gamybinėse ir komercinėse įmonėse, teikti rekomendacijas energijos taupymo klausimais.

Modernios įrangos įsigijimas labai aktualus Technologijų fakulteto studentams, kuriems bus sudarytos sąlygos studijų proceso metu susipažinti su šiuolaikine technika, išmokti su ja dirbti, taip įgyjant įgūdžių, pritaikytų dabartiniams darbo rinkos poreikiams.

Projekto rezultatai ir nauda

Projekto metu planuojama įsigyti elektros energijos sąnaudų matavimo įrangą, parengti elektros energijos sąnaudų įmonėse tyrimo ir taupymo galimybių vertinimo metodiką. Minėta metodika bus rengiama konsultuojantis su Klaipėdos valstybinės kolegijos socialiniais partneriais.

Vakarų Lietuvos regiono gamybinėse - komercinėse įmonėse bus atliekami tyrimai, kuriais bus siekiama nustatyti, ar įmonėje elektros energija naudojama efektyviai ir pateikiamos išsamios rekomendacijos dėl galimų elektros energijos sutaupymų.

Projekto vykdytojas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Projekto partneriai

UAB Energijos sprendimų centras (ESCO), UAB NRG Site, Vakarų Lietuvos regiono gamybinės-komercinės įmonės.

Trukmė

2017 09 01 – 2018 10 31

Projekto biudžetas

23880 Eur

Projekto vadovas

Daiva Stanelytė, tel. nr. 8650306653, el. paštas d.stanelyte@kvk.lt

 

 

 

 

 

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.