Europos pameistrystės talentų programa (EATAP)

Europos pameistrystės talentų programa (EATAP)

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

European Apprenticeship Talent Program – EATAP

Europos pameistrystės talentų programa

Projekto numeris:  2017-1-UK01-KA202-036614

 

Projekto tikslas

Sustiprinti Europos šalių partnerystę organizuojant praktinį mokymą aukštosiose mokyklose, profesiniame mokyme ir privataus kapitalo įmonėse.

Projekto rezultatai ir nauda

Projektas pristatys naujas, inovatyvias praktikų atlikimo galimybes internacionalizuojant praktikų organizavimą, perduodant žinias ir gerąją patirtį, stiprinant praktinį mokymą, orientuotą į darbo rinką, vystant projektinį mokymą, naudojamą įmonėse.

Veiklos ir jų rezultatai

  1. Tyrimas, duomenų rinkimas, duomenų analizė - Atlikta palyginamoji praktinio mokymo analizė partnerių organizacijose. Tyrimo ataskaita - Comparison Study
  2. Programos įdiegimas, testavimas ir įvertinimas - Įdiegta, įvertinta Europos talentų programa, skirta praktiniam mokymui
  3. Tarptautinių praktikos programų kūrimas - Išanalizuotos ir pristatytos profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo galimybės sukuriant tarptautines praktikų programas
  4. Europos talentų programos įgyvendinimas - Įgyvendinta Europos talentų programa Plimute (UK) ir Klaipėdoje (LT)

Projekto vykdytojas

City College Plymouth

Trukmė

2017 09 01 – 2019 12 31

Projekto biudžetas

252 872,66 Eur

Atsakingas asmuo Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Sigutė Ežerskienė, tel. nr. 865967273, el. paštas s.ezerskiene@kvk.lt

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.