Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų pasirinkimą lemiantys motyvuojantys ir demotyvuojantys veiksniai

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų pasirinkimą lemiantys motyvuojantys ir demotyvuojantys veiksniai

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų pasirinkimą lemiantys motyvuojantys ir demotyvuojantys veiksniai

Projekto numeris: Nr. S-530

Projekto tikslas

Ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu, atliekant ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų pasirinkimą lemiančių motyvuojančių ir demotyvuojančių veiksnių, tyrimą. 

Projekto rezultatai ir nauda

  • 28 studentai, po 4 iš kiekvienos aukštosios mokyklos, padidins savo gebėjimus atlikti mokslinius taikomuosius tyrimus ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu. Jie pagerins savo kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo, pilietiškumo gebėjimus.
  • Penkios Lietuvos kolegijos ir du universitetai pagerins studijų rezultatų kokybę, padidės studentų pasitenkinimas studijomis, motyvacija studijuoti IPP bei dirbti šį darbą, padidės IPP studijų programų konkurencingumas.
  • Tyrimo rezultatų sklaida ir viešinimas paskatins ir kitas Lietuvos aukštąsias mokyklas, ruošiančias pedagogus, diegti motyvacines priemones, atsižvelgiant į tyrimo rezultatus.
  • Darbdaviai gaus jaunus darbuotojus su patobulintais kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo, pilietiškumo gebėjimais bei tyrimų atlikimo kompetencijomis.
  • Lietuvos jaunimas taps labiau motyvuoti rinktis pedagogo profesiją.

Projekto vykdytojas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Projekto partneriai

Vilniaus, Kauno, Panevėžio bei Marijampolės valstybinės kolegijos. Klaipėdos ir Šiaulių universitetai.

Trukmė

2019 05 31 – 2019 12 15

Projekto biudžetas

5100 €

Programa

Studijų ir mokslo plėtra

Projekto vadovas

Doc. Dr. Ilvija Pikturnaitė, i.pikturnaite@kvk.lt

Naudingos nuorodos

Projekto puslapis socialiniame tinkle

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.