Pradinis Verslo fakultetasĮstaigų ir įmonių administravimas

Įstaigų ir įmonių administravimas

Studijų krypčių grupė
Verslo ir viešoji vadyba
Kvalifikacija
Verslo vadybos profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė dieninė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių, anglų
Studijų pakopa
Pirmosios pakopos studijos
Kaina mokslo metams
NL/D 2046 €
NL/S 2046 €
Programos kodas
6531LX008

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Įstaigų ir įmonių administravimas – teisingas pasirinkimas, jeigu mėgstate dirbti su žmonėmis, dokumentais bei duomenimis. Šios studijų programos absolventai – šiuolaikiški įstaigų ir įmonių administravimo specialistai – vertinami darbdavių dėl puikių valdymo, finansų ir buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo žinių, gebėjimo vykdyti mokslinius taikomuosius tyrimus, naudotis informacinėmis sistemomis bei IKT, ruošti ir įgyvendinti vadybinius projektus, kokybės valdymą, valdyti žmogiškuosius išteklius ir rinkodarą ir dar daugelį kitų reikalingų gebėjimų.

Profesionalūs dėstytojai ir praktikai suteikia ĮĮA studentams žinių apie organizacijų, institucijų ir kitų socialinių sistemų valdymą ir tobulinimą, formuoja įgūdžius kūrybiškai ir kritiškai taikyti tyrimo metodus ir priemones sprendžiant įvairias vadybines problemas profesinėje veikloje; formuoja įprotį nuolat rinkti, struktūruoti analizuoti ir interpretuoti, naudoti profesinei veiklai aktualią informaciją, formuluoti argumentuotas įžvalgas ir priimti pagrįstus sprendimus, kurie atitinka tvaraus valdymo ir socialinės atsakomybės principus; taip pat suteikiamos etiško ir profesionalaus bendravimo žodžiu ir raštu bendravimo su įvairiomis suinteresuotomis grupėmis žinios bei įgūdžiai. Prisijunk ir tapk paklausiu darbo rinkoje!

Programos išskirtinumas

Studijų aplinka

  • Imitacinė bendrovė „Kopija“
  • Imitacinė bendrovė „Pamarys“

Karjera

Dirbsite vadybininkais, administratoriais įvairiose verslo įmonėse, valstybinėse ir viešosiose įstaigose.

Kontaktinis asmuo

Laurencija Budrytė - Ausiejienė Verslo administravimo katedros vedėja

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti šiuolaikišką įstaigų ir įmonių administravimo specialistą, žinantį bei taikantį įstaigų ir įmonių valdymo, finansų ir buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo principus, vykdantį mokslinius taikomuosius tyrimus, naudojantį informacines sistemas bei komunikacines technologijas, įgyvendinantį vadybinius projektus, kokybės valdymo, socialinės atsakomybės bei etikos principus, komunikuojantį viešoje erdvėje valstybine ir užsienio kalbomis, gebantį savarankiškai priimti sprendimus bei tobulėti mokantis visą gyvenimą.

Dėstomi dalykai

DalykasECTS kreditai
I semestras
Sociologija (a1)/Filosofija (a2)3
Administracinė kalba ir jos vartosena4
Verslo užsienio kalba 1 (a., v., p.)6
Verslo užsienio kalba 2 (a., v., p., r.)5
Psichologija4
Organizacijų ekonomika4
Organizacijų vadyba

4

II semestras
Verslo užsienio kalba 1 (a., v., p.)3
Organizacijų vadyba3
Profesinė etika ir tarptautinis protokolas4
Kūrybiškumo ugdymas3
Taikomoji matematika ir statistika5
IT ir Dokumentų valdymas6
Vadybos praktika6
III semestras
Dalykinių renginių organizavimas3
Buhalterinė apskaita ir finansai5
Taikomųjų tyrimų metodologija4
Organizacinė elgsena4
Medijų komunikacija5
Praktika imitacinėje bendrovėje6
Laisvai pasirenkamas dalykas3
IV semestras
Organizacijų socialinė atsakomybė5
Rinkodara5
Darbo procesų valdymas4
Personalo valdymas7
Administracinių įgūdžių lavinimo praktika6
Laisvai pasirenkamas dalykas3
V semestras
Kokybės vadyba4
Teisė5
Viešųjų įstaigų vadyba4
Ryšių su klientais valdymas3
Projektų valdymas5
Kursinis darbas3
Kompiuterizuotos valdymo programos6
VI semestras
Baigiamoji praktika21
Baigiamasis darbas9

Numatomi studijų rezultatai

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra