Home Support to UA

Support to UA

KVK is ready to provide support for Ukrainian students.

Клайпедський державний університет прикладних наук (KVK) готовий надати підтримку українським студентам.

APPLICATION FOR STUDIES

KVK offers 9 bachelor degree study programmes (graduates receive professional bachelor degree diploma) to study fully in English language:

Study programmeDuration of full-time studies
Digital Geodesy3 years
Informatics
Finance
Tourism Business
Administration of Institutions and Companies
Social Work
Physiotherapy
Dental Hygiene
General Practice Nursing3,5 years

Information regarding admission to studies starting from the 2022/2023 study year is announced on our website HERE.

Applications should be submitted online – apply.kvk.lt.

Consultations – admissions@kvk.lt or +37065967260.

TRANSFER OF STUDIES

Each case is individual and evaluated separately by the representatives of each study programme, so please, write an e-mail to us admissions@kvk.lt expressing your interest to study at KVK and attach any relevant information (your study programme, study year), if possible University transcript with your study subjects and marks.

ERASMUS+ STUDIES

We can accept students from Odessa National University of Economics, Odessa National Academy of Food Technologies, National University of Ostroh Academy within Erasmus+ exchange programme for 1 or 2 semesters in common study programmes. In that case, there is no study fee or application fee.

There are 23 study programmes offered for incoming Erasmus students, the full list with subjects can be found HERE.

Consultations – i.berenyte@kvk.lt or +37063007736

We are sharing useful information for those who are arriving at Lithuania: frequently asked questions are available here.

Information for Ukrainian citizens who stay in Lithuania by the Migration Department of Lithuania

To book an appointment for individual consultations contact psychologist Gabija Sruogiūtė – Stašienė

E-mail: psichologas@kvk.lt

Phone number: +370 (684) 96404

Student counseling service will be free of charge.

 

Study fees for full-time studies – HERE.

There is a possibility to defer study fee payment or pay by installments. The tuition fee can be adjusted individually for each student.

At the moment, KVK will provide monthly scholarship of 200 EUR till 31 August 2022 for Ukrainian students.

By availability, KVK will provide accommodation for students with no other family members in students dormitories free of charge till 31 August 2022.

For accommodation contact Areta Galdikienė via a.galdikiene@kvk.lt.

 

ЗАЯВКА НА НАВЧАННЯ

Клайпедський державний університет прикладних наук пропонує 9 навчальних програм бакалавра (випускники отримують диплом про професійний ступінь бакалавра) англійської мовою:

Навчальна програмаТривалість навчання
Цифрова геодезія3 роки
Інформатика
Фінанси
Діловий туризм / Бізнес-туризм
Управління установами та компаніями
Соціальна робота
Фізіотерапії
Гігієна зубів / Зубна гігієна
Загальна практика медсестринства3,5 роки

Інформація щодо вступу на навчання, починаючи з 2022/2023 навчального року, розміщена на нашому вебсайті ТУТ.

Заявки необхідно подавати онлайн – apply.kvk.lt.

Консультації – admissions@kvk.lt або +37065967260.

ПЕРЕНЕСЕННЯ НАВЧАННЯ

Кожен випадок індивідуальний і оцінюється окремо представниками кожної навчальної програми, тому, будь ласка, висловіть свою зацікавленість у навчанні в нашому університеті написавши нам електронного листа на адресу admissions@kvk.lt та додайте будь-яку відповідну інформацію (навчальна програма, навчальний рік), також за можливості додайте скан-копію з навчальними предметами та оцінками з вашого університету.

НАВЧАННЯ ERASMUS+

Ми приймаємо студентів Одеського національного економічного університету, Одеської національної академії харчових технологій, Національного університету «Острозька академія» в рамках обмінної програми Erasmus+ протягом одного або двох семестрів за спільними навчальними програмами. У цьому випадку плата за навчання або подання заявки не здійснюється.

Ми пропонуємо 23 навчальних програми студентам Erasmus, повний перелік програм можна знайти ТУТ.

Консультація – i.berenyte@kvk.lt or +37063007736

Ми ділимося корисною інформацією для тих, хто приїжджає до Литви: відповіді на часті запитання можете знайті тут.

Інформація від Міграційного департаменту Литви для громадян України, які перебувають у Литві.

Для бронювання запису на індивідуальні консультації зверніться до психолога Gabija Sruogiūtė – Stašienė

E-mail: psichologas@kvk.lt

Номер телефону: +370 (684) 96404

Консультаційні послуги для студентів будуть безкоштовними.

Вартість денної форми навчання можна знайти ТУТ.

Є можливість відстрочити оплату навчання або оплатити розстрочкою. Вартість навчання може бути скоригована індивідуально для кожного студента.

На даний момент Клайпедський державний університет прикладних наук надає для українських студентів щомісячну стипендію в розмірі 200 євро до 31 серпня 2022 року.

За наявності, Клайпедський державний університет прикладних наук забезпечить проживання студентів без інших членів сім’ї в студентських гуртожитках безкоштовно до 31 серпня 2022 року.

Для проживання звертайтесь до Areta Galdikienė за допомогою a.galdikiene@kvk.lt.

Jūratė Danielienė Head of International Relations Department

Last updated: 2022-03-15
Printing version