Pradinis NaujienosAkreditacija – septyneriems metams 

Akreditacija – septyneriems metams 

Paskelbimo data
2021-03-05

Transporto inžinerijos katedra sulaukė gerų žinių iš Studijų kokybės vertinimo centro. 2020 m. gruodžio 17 d. vyko tarptautinis išorinis Transporto inžinerijos studijų krypties vertinimas. Pagal pateiktą vertinimo komisijos išvadą – Transporto inžinerijos kryptis akredituota 7 metams.

Išorinio vertinimo metu ekspertai studijų kryptį vertina pagal 7 sritis: studijų tikslus, rezultatus ir turinį; Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajas; Studentų priėmimą ir paramą; Studijavimą, studijų pasiekimus ir absolventų užimtumą; Dėstytojus; Studijų materialiuosius išteklius; Studijų kokybės valdymą ir viešinimą.

Vertinimo metu ekspertai susitiko su Kolegijos ir Technologijų fakulteto administracija, Transporto inžinerijos krypties studijų savianalizės suvestinės rengėjais, krypties studijų dėstytojais, studentais, absolventais ir jų darbdaviais.

Aukštosios mokyklos vykdomų krypties studijų išorinis vertinimas ir akreditavimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus.

Transporto inžinerijos katedros vedėja Jūratė Liebuvienė: 

Studijų krypčių kokybės gerinimas yra tiesiogiai susijęs su studijų kokybės užtikrinimo sistema. Šią sistemą sudaro vidinis ir išorinis studijų kokybės užtikrinimas. Už vidinį studijų programų kokybės užtikrinimą yra atsakinga Kolegija, už išorinį – Studijų kokybės vertinimo centras. Kai vidinis ir išorinis studijų kokybės užtikrinimas veikia kaip sistema, yra sukuriamos prielaidos nuosekliam ir ilgalaikiam studijų kokybės gerinimui. Išorinio studijų kokybės užtikrinimo veiksmingumas atskleidžia visos studijų kokybės užtikrinimo sistemos efektyvumą. Akredituota Transporto inžinerijos studijų kryptis septyneriems metams lygu KOKYBĖS ŽENKLAS.

Jūratė Liebuvienė Transporto inžinerijos katedros vedėja, lektorė

Konsultacijų grafikas:
222 aud. Ketvirtadienis: 08:00–08:45
Nieko nėra neįmanomo – reikia tik noro...

Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-05
Spausdinimo versija