Pradinis StojantiesiemsInformacija apie absolventų įsidarbinimą ir darbo karjeros stebėseną

Informacija apie absolventų įsidarbinimą ir darbo karjeros stebėsenąAbsolventų karjeros stebėsenai naudojami objektyvūs „Sodros” ir Studentų registro duomenys. Informacija apie absolventų karjerą parodo, kaip aukštųjų mokyklų absolventams sekasi įsitvirtinti Lietuvos darbo rinkoje. Naudodami šią informaciją studijų pasirinkimui atkreipkite dėmesį tai, jog įsidarbinimo ir atlyginimų tendencijos atspindi dabartinę situaciją darbo rinkoje, o ne tą, kuri susiklostys ateityje Jums baigus pasirinktą studijų programą. Šiose ataskaitose nėra pateikti duomenys apie absolventus dirbančius užsienyje, tęsiančius studijas, dirbančius pagal individualios veiklos ar verslo liudijimus ir kt.

Dirbantys studentai pagal aukštąją mokyklą, studijų pakopą ir sritį

Absolventų skaičiaus ir procentinės dalies pasiskirstymas pagal absolvento profesiją

Absolventų vidutinis užmokestis pagal aukštąją mokyklą, studjų pakopą ir sritį


 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-27
Spausdinimo versija