Pradinis MokslasTaikomoji mokslo veikla

Taikomoji mokslo veikla

Klaipėdos valstybinėje kolegijoje taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra vykdoma pagal penkis prioritetus:

 • Atsinaujinančiųjų biomasės ir saulės energijos išteklių panaudojimo ir atliekų perdirbimo energijai gauti plėtra
 • Esamų ir naujų galutinių vartotojų poreikių tenkinimas, energijos vartojimo efektyvumo, išmanumo stiprinimas
 • Paskirstytojo ir centralizuoto generavimo, tinklų ir efektyvaus energijos vartojimo sąveikumo stiprinimas
 • Sveikos aplinkos formavimas
 • Netaršaus, aplinką tausojančio ir aplinkos tvarumą užtikrinančio transporto technologijos
 • Išmaniosios transporto sistemos
 • Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos (modeliai)
 • Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
 • Teritorijų skaitmeninimas ir stebėjimas
 • Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugus maistas
 • Beatliekis biožaliavų perdirbimas į vertingus komponentus
 • Programinės įrangos kūrimo technologijos
 • Procesų ir sistemų modeliavimas
 • Dirbtinis intelektas
 • Didieji ir paskirstytieji duomenys, jų analizė bei panaudojimas
 • Daiktų internetas
 • Pažangios taikomosios technologijos asmens, visuomenės sveikatai ir socialinei priežiūrai
 • Lanksčiosios ir taikomosios procesų valdymo technologijos
 • Modernios ugdymo(-si) technologijos ir procesai
 • Socialinės ir kultūrinės inovacijos visuomenės vystymo produktams ir paslaugoms kurti
 • Novatoriški organizacijų veiklos modeliai

Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-26
Spausdinimo versija