Pradinis StudentamsAlumnai

Alumnai

Kurkime vieningą ir pažangią KVK akademinę bendruomenę!

„Statyti“ organizaciją nuo pradžių – ilgas ir atsakingas darbas. Kurti ir puoselėti tradicijas, turėti patikimą komandą, pasigirti atliktų darbų rezultatais bei nuolat tobulėti – visa tai didžiausia motyvacija, kuri skatina veikti. Planinga ir efektyvi veikla mums duoda puikių rezultatų. Būkime vieningi ir atviri naujovėms!

Mūsų tikslas – suburti įvairaus amžiaus, specialybių, skirtingais laikotarpiais baigusius KVK absolventus.

Mūsų misija – kurti pažangią akademinę Klaipėdos valstybinės kolegijos bendruomenę.Prisijuk prie gausaus būrio absolventų ir TU! Esi mums reikalingas!

KVK ALUMNI KLUBO nariu gali tapti tie asmenys, kurie yra baigę kurią nors iš šių institucijų:

 • Klaipėdos medicinos mokykla;
 • Laivų statybos technikumas;
 • Klaipėdos politechnikumas;
 • Laukų ūkio technikumas;
 • Klaipėdos aukštesnioji žemės ūkio mokykla;
 • Klaipėdos aukštesnioji technikos mokykla;
 • Klaipėdos aukštesniąja medicinos mokykla;
 • Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija;
 • Klaipėdos kolegija;
 • Klaipėdos valstybinė kolegija.
 1. narių verslumas ir užimtumo didinimas;
 2. veiklos kokybės gerinimas;
 3. tarptautinės veiklos vystymas;
 4. edukacinių ir socialinių projektų organizavimas;
 5. kultūrinės veiklos ir laisvalaikio planavimas.
 1. Palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su Klaipėdos valstybine kolegija (toliau – KVK), KVK absolventais, KVK studentų atstovybe.
 2. Teikti nariams visapusišką pagalbą bei paramą studijų, profesinės veiklos, verslumo bei kitais klausimais.
 3. Prisidėti prie KVK studijų ir veiklos kokybės gerinimo.
 4. Ginti teisėtas narių teises bei interesus, atstovauti jiems.
 1. Narių susitikimų, projektų, renginių inicijavimas, organizavimas bei koordinavimas;
 2. Aktualių KVK ir Klubo naujienų kaupimas ir sklaida;
 3. Profesinis švietimas, tęstinis mokymas, aktualių publikacijų, mokslinių darbų rengimas ir sklaida;
 4. Paramos KVK studentams inicijavimas ir teikimas, labdaringa veikla;
 5. Informacijos teikimas apie įsidarbinimo, praktikos atlikimo galimybes, konsultuoti Klubo narius bei KVK studentus profesinės veiklos klausimais;
 6. Pasiūlymų teikimas KVK administracijai dėl studijų ir veiklos kokybės efektyvinimo;
 7. Kita teisės aktais neuždrausta veikla.

Turint klausimų, kreipkitės

Gintarė Kareivaitė Prezidentė

Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-18
Spausdinimo versija