Pradinis VersluiPartnerystės

Partnerystės

Kolegija sėkmingai įgyvendina įvairaus pobūdžio partnerystes ir kviečia plačiau susipažinti su bendradarbiavimo galimybėmis ir teikiamomis paslaugomis Jūsų verslui.

Parama kolegijai

Tapdami KVK rėmėjais tiesiogiai prisidedate prie kolegijos veiklos finansavimo, konkurencingumo bei prestižo didinimo šalies ir tarptautiniu mastu. Parama gali būti finansinė ir nefinansinė, tikslinė arba skirta naudoti kolegijos nuožiūra. Įvairios įmonės ar organizacijos gali remti kolegiją skirdamos stipendijas, įrengdamos vardines auditorijas ir laboratorijas, remdamos renginius bei kitais, nefinansinės paramos būdais.

Pagrindinės bendradarbiavimo veiklos formos:

Parama verslui

Kolegija teikia mokymo, konsultavimo ir tyrimų paslaugas verslui.

Daugiau informacijos galite rasti https://www.kvk.lt/mokslas/ ir https://kvkmokymai.lt/

Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-29
Spausdinimo versija