Pradinis Mokslas

Mokslas

Kolegijoje vykdomos koleginės studijos, grindžiamos profesionalia praktika ir taikomaisiais moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra, teikiamas aukštasis koleginis išsilavinimas, sudaromos sąlygos asmenims mokytis visą gyvenimą. Kolegijos socialinė atsakomybė siejama su darniu regiono vystymu bendradarbiaujant su vietos bendruomenės, verslo ir valdžios atstovų grupėmis bei ugdant asmens ir bendruomenės gebėjimus savarankiškai ir kūrybiškai mąstyti. Kolegijoje mokslo ir studijų vienovė užtikrinama per glaudų ryšį su praktika – dėstytojų ir studentų dalyvavimą taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinės plėtros darbuose pagal verslo, pramonės ir kitų organizacijų užsakymus, regionų plėtros projektuose, konsultacinėje veikloje.

Kolegijos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) prioritetai ir tematikos formuojamos atsižvelgiant į Lietuvos ir tarptautinius mokslo prioritetus, šalies ir Kolegijos poreikius, šalies sumanios specializacijos prioritetus, įvertinus naujausias mokslo tendencijas, darnios ūkio plėtros strategines nuostatas, mokslinių paslaugų poreikius privačiam ir viešajam sektoriams, tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo programas, studijų poreikius ir Kolegijos tyrėjų kompetenciją.

KVK plėtojami medicinos ir sveikatos, gamtos, technologijos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

Taikomoji mokslinė veikla vykdoma trijuose fakultetuose, juose esančiose laboratorijose. Taikomąją mokslinę veiklą vykdo tyrėjai – lektoriai, docentai.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-06
Spausdinimo versija