Pradinis Projektai

Projektai

Šiuo metu vykdomi projektai

Pavadinimas Pradžia Pabaiga Biudžetas
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studentų komunikacijos nuotoliniu būdu įgūdžių tobulinimas 2021-09-02 2021-11-30 9,902.00 Eur
Akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkiai aukštojo mokslo įstaigose 2021-09-02 2021-11-30 13,208.00 Eur
Klaipėdos valstybinės kolegijos bendrabučio, adresu Taikos pr. 16, Klaipėda, atnaujinimas (modernizavimas) 2021-03-19 2023-03-31 707,497.00 Eur
Digital personal investing: available to anyone 2020-11-10 2022-09-30 29,570.00 Eur
„Going back to green future“ 2020-11-01 2022-12-31 89,957.00 Eur
HI4 – INDUSTRY 4.0 IN HEALTHCARE 2020-11-01 2023-02-28 199,216.00 Eur
Promotion of Informal Adults’ Digital Education for Spatial and Sustainable Tourism Developmen 2020-10-01 2022-09-30 50,645.00 Eur
eLily2 – Slaugytojų, dirbančių su vyresniais žmonėmis, sveikatos raštingumo mokymosi įgūdžiai 2020-10-01 2022-09-30 206,252.00 Eur
HiBiWood: Sustainable, High-Performance Building Solutions in Wood 2020-09-01 2023-08-31 316,977.00 Eur
Inclusion of Innovative Work-Based-Learning and Business Partnerships in HEI Curricula Development 2019-11-01 2021-11-30 222,760.00 Eur
„ALONE“ Innovative Health Professionals Training Program on Existential Loneliness among Older People 2019-09-01 2022-02-28 197,800.00 Eur
GLOCAL- inovatyvus ateities inžinerių, sprendžiančių šiuolaikinių miestų problemas, švietimas 2019-09-01 2022-05-31 300,860.00 Eur
Social Entrepreneurship to battle youth social exclusion – NEETS 2019-09-01 2021-08-31 87,470.00 Eur
Supporting Smart Specialization Approach in Silver Economy for Increasing Regional Innovation Capacity and Sustainable Growth (OSIRIS) 2019-09-01 2021-07-31 2,791,558.00 Eur
Technologijos ir biomedicinos mokslų infrastruktūros modernizavimas, tenkinant Vakarų Lietuvos regiono poreikius 2018-01-10 2021-09-30 2,177,000.00 Eur
Projektas neįgaliesiems studentams „Studijų prieinamumo didinimas“ 2016-06-22 2021-11-30 7,240,500.00 Eur
Pavadinimas Pradžia Pabaiga Biudžetas
Stogdengystės Mažojoje Lietuvoje raida ir reikšmė šiandien 2020-09-01 2020-09-30 2,500.00 Eur
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos prestižą formuojantys veiksniai: studentų požiūris 2020-07-08 2020-12-15 8,100.00 Eur
Studijų darbų pirkimo – pardavimo prevencija plėtojant akademinį sąžiningumą 2020-06-01 2020-12-15 6,600.00 Eur
Jaunimas Klaipėdai 2020-06-01 2020-12-31 2,850.00 Eur
Verslumo, ekonomikos ir matematikos konkursas „Išminčius 2020“ 2020-06-01 2020-12-31 3,580.00 Eur
Klaipėdos miesto studentų talentų konkursas „Išlįsk į šviesą“ 2019-07-04 2019-12-02 5,100.00 Eur
Akademinis sąžiningumas kaip korupcijos prevencijos prielaida: kolegijų atvejis 2019-05-31 2019-12-15 5,100.00 Eur
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų pasirinkimą lemiantys motyvuojantys ir demotyvuojantys veiksniai 2019-05-31 2019-12-15 5,100.00 Eur
Tabako, alkoholinių gėrimų ir neteisėto narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimo prevencinė programa 2019-05-01 2019-12-31 880.00 Eur
Fizinio aktyvumo galia vaikams ir jaunimui 2019-05-01 2020-12-31 480.00 Eur
Kalėdose visi kartu 2018-09-01 2020-12-31 2,850.00 Eur
SB WELL Wellbeing Tourism In The South Baltic Region – Guidelines For Good Practices & Promotion 2018-07-01 2021-06-30 2,199,999.00 Eur
Klaipėdos miesto studentų talentų konkursas „Šimtmečio talentas“ 2018-05-01 2018-12-31 3,000.00 Eur
Užslėptos korupcijos apraiškos aukštojo mokslo sistemoje ir jos prevencija 2018-05-01 2018-12-15 4,500.00 Eur
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų socialinio verslumo ir kūrybiškumo ugdymas gerinant jų kompetencijų atitiktį darbo rinkos ir visuomenės poreikiams 2017-12-19 2019-12-18 252,872.00 Eur
KURK: kurianti, unikali, rūpestinga karta 2017-12-19 2020-01-31 265,084.00 Eur
Neformalus suaugusiųjų mokymas skatinant kultūrinį turizmą Baltijos ir Šiaurės šalyse 2017-10-01 2019-11-30 48,680.00 Eur
Šiaurės ir Baltijos šalių turizmo mokymasis – NordTourNet-2 2017-09-01 2019-08-31 0.00 Eur
Efektyvaus elektros energijos naudojimo tyrimo laboratorija 2017-09-01 2018-10-31 23,880.00 Eur
European Apprenticeship Talent Program – EATAP Europos pameistrystės talentų programa 2017-09-01 2019-12-31 252,872.00 Eur
Neformaliojo švietimo ir savanorystės įtaka studijų ir karjeros pasirinkimui 2017-05-02 2019-09-30 3,500.00 Eur
XXI amžiaus kompetencijos: ko nori studentai, ko tikisi darbdaviai ir ką siūlo aukštosios mokyklos 2017-05-02 2017-12-15 3,500.00 Eur
Individualizuota sveikatingumo programa Neringos miesto senjorams 2017-05-01 2017-12-20 3,980.00 Eur
Jungtinių GIS mokymų sukūrimas įsidarbinimo galimybėms gerinti regione 2017-04-01 2019-03-31 76,352,285.00 Eur
Regionų verslumo stiprinimas įgalinant bendradarbiavimą per sieną 2017-04-01 2019-09-30 565,685.00 Eur
Sustainable Tools 4 Trainers 2016-06-01 2017-09-30 51,790.00 Eur
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (toliau – LSŠA) projektas „Andragogų meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“ 2016-06-01 2018-05-31 31,473.00 Eur
Klaipėdos skulptūrų parko skaitmenintos informacijos sklaida 2016-06-01 2017-12-30 0.00 Eur
Joint Job Burnout Interventions for Beginner Nurses, Nurse Students and Care Workers 2016-01-01 2019-01-01 152,642.00 Eur
Mokymosi strategija jauniems asmenims, turintiems silpnus asmeninių finansų planavimo įgūdžius 2015-08-01 2018-09-30 16,337.00 Eur
Hands-on Development Strategies in a Content-Centered Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills in Literacy and Numeracy 2014-11-01 2017-10-30 300,000.00 Eur