Pradinis ProjektaiJungtinių GIS mokymų sukūrimas įsidarbinimo galimybėms gerinti regione

Jungtinių GIS mokymų sukūrimas įsidarbinimo galimybėms gerinti regione

Numeris
LLI-206
Pradžia
2017-04-01
Pabaiga
2019-03-31
Vertė, Eur
76,352,285.00

Creation of Joint GI Education to Increase Job Opportunities in the region – GISEDU

Šiandien nė vienas specialistas ar verslo organizacija (susijusi su aplinkos tvarkymu ir analize) negali ignoruoti GIS galimybių svarbos šiuolaikiniame planavime, valdyme ir veiklų įgyvendinimo stebėjime. Netolimoje ateityje geografinių informacinių sistemų pajėgumai ir įtaka tik didės: techninių priemonių tobulėjimas leis didinti sukauptų ir įgytų erdvinių duomenų apimtis bei gerinti jų kokybę. Specialistai ir darbuotojai be darbo su GI sistemomis bei turimų duomenų panaudojimo gebėjimų nebus konkurencingi darbo rinkoje.

Tikslas

Šiuo projektu siekiama padidinti įsidarbinimo galimybes ir darbo jėgos mobilumą, plėtoti naujas GIS kompetencijas, atitinkančias darbo rinkos poreikius regione ir pagerinti jungtines GIS švietimo paslaugas ir mokymo kokybę. Projekto regione gyvenantys bei dirbantys specialistai, įgis geresnius darbo su GI sistemomis įgūdžius, pagerins savo konkurencingumą darbo rinkoje. Regionas taps patrauklesne vieta dirbti ir įsikurti darbingo amžiaus žmonėms.

Šiandien nė vienas specialistas ar verslo organizacija (susijusi su aplinkos tvarkymu ir analize) negali ignoruoti GIS galimybių svarbos šiuolaikiniame planavime, valdyme ir veiklų įgyvendinimo stebėjime. Netolimoje ateityje geografinių informacinių sistemų pajėgumai ir įtaka tik didės: techninių priemonių tobulėjimas leis didinti sukauptų ir įgytų erdvinių duomenų apimtis bei gerinti jų kokybę. Specialistai ir darbuotojai be darbo su GI sistemomis bei turimų duomenų panaudojimo gebėjimų nebus konkurencingi darbo rinkoje.

Rezultatai ir nauda

  • Dėstytojai įgis naujų darbo su GI sistemomis įgūdžių bei pakels savo kvalifikaciją. Regione bus įkurti du bendro naudojimo GIS mokymo centrai       ir daugiau nei du šimtai tikslinės grupės dalyvių išklausys bendrąsias mokymo programas;
  • projektas bus labai reikšmingas ir naudingas studentams, darbuotojams, verslo organizacijoms, taip pat – vietos bendruomenėms;
  • projekto įgyvendinimas kartu užsienio partneriais padės pasiekti norimų rezultatų, dalintis gerąja patirtimi, taip pat plačiau skleisti informaciją apie projekto įgyvendinimą;
  • tikslingas mokymasis leis Latvijos bei Lietuvos studentams gauti geriausią patirtį ir padidins jų įsidarbinimo galimybes. Projekto partneriai organizuos jungtinius mokymus, seminarus ir praktinius užsiėmimus;
  • projekto rezultatai paskatins projekte dalyvaujančių regionų gyventojus siekti bendrų švietimo bei ugdymo ir mokslinių tyrimų tikslų.

Vykdytojas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Projekto partneriai

Latvia University of Life Sciences and Technology

Projektą finansuoja Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako Klaipėdos valstybinė kolegija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad tai atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Atsakingas asmuo Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Eglė Hidri, el.p. e.hidri@kvk.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-06
Spausdinimo versija