Pradinis StojantiesiemsStudijų metinė kaina

Studijų metinė kaina

 

2023 – 2024 M. M. STUDIJŲ METINĖ KAINA

Trumpinių paaiškinimai:

NL / D – nuolatinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – dieninis. Akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu darbo dienomis. Studijų trukmė 3 metai (Bendrosios praktikos slaugos studijų programos 3,5 metų).

NL / S – nuolatinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurių metu darbas organizuojamas darbo dienomis. Iki 25 proc. kontaktinių valandų gali būti organizuojamos nuotoliniu būdu. Studijų trukmė 3 metai.

I  – ištęstinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurių metu darbas organizuojamas darbo dienomis ir / ar savaitgaliais. Iki 25 proc. kontaktinių valandų gali būti organizuojamos nuotoliniu būdu. Studijų trukmė 4 metai.

 

*Baigusiems profesines mokyklas, vadovaujantis „Klaipėdos valstybinės kolegijos formaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų pripažinimo kaip studijų programos dalies tvarkos aprašu“ patvirtintu Akademinės tarybos 2020 m. lapkričio 12 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. SV1-06, atlikus studijų rezultatų įskaitymą, studijų trukmė ir kaina gali keistis.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-06-05
Spausdinimo versija