Pradinis Kolegija

Kolegija

Klaipėdos valstybinė kolegija

trečia pagal dydį kolegija Lietuvoje. Kolegija skaičiuoja šimtametę diplomuotų specialistų – praktikų rengimo patirtį.

Pagrindinis kolegijos tikslas

rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, plėtoti taikomąją mokslo veiklą.

Kolegija daug investuoja į mokymo kokybę, todėl studentams įrengtos modernios auditorijos, laboratorijos ir praktikumų vietos (automobilių eksploatacijos, odontologinės priežiūros, slaugos, kompiuterinių aplikacijų ir kt.).

Kolegijoje atliekama įvairi mokslinė tiriamoji veikla, kartu vykdomi nacionaliniai ir tarptautiniai projektai (Nordplus, Erasmus+, EEA grants, Interreg ir kt.). Mokymo ir paslaugų centras teikia modernias pirminio ir tęstinio mokymosi paslaugas, sudaro sąlygas persikvalifikuoti, tobulinti kvalifikaciją, tenkinti savišvietos poreikius.

Glaudus bendradarbiavimas su verslo įmonėmis, tarptautinėmis organizacijomis ir savivaldos institucijomis prisideda prie darnaus vystymosi idėjų sklaidos ir diegimo regione.

Kolegijos veikloje svarbią vietą užima tarptautiškumo plėtra. KVK 2014 metais suteikta Diplomo priedėlio etiketė (angl. Diploma Supplement Label – DS Label) ir Erasmus Chartija aukštajam mokslui 2014-2020 (angl. Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020), kurios leidžia vykdyti akademinį judumą visame pasaulyje.

Studijos orientuotos į praktinių įgūdžių ugdymą, absolventams yra suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis.

Vizija

Moderni, atvira visuomenei, nuolat besimokanti aukštoji mokykla, vykdanti tarptautinėje erdvėje pripažintas studijas, plėtojanti taikomąją mokslo veiklą, prisidedanti prie darnios šalies ir regiono raidos.

Misija

Vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas, grindžiamas profesionalia praktika, taikomaisiais moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra, ir sudaryti sąlygas asmenims mokytis visą gyvenimą.




Istorija

  • Klaipėdos valstybinė kolegija – viena seniausių aukštųjų mokyklų uostamiestyje.
  • 1902 m. įsteigta Klaipėdos mokytojų seminarija (nuo 1991 m. Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla).
  • 2001 m. Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla susijungė su Klaipėdos aukštesniąja medicinos mokykla → Klaipėdos kolegija.
  • 2009 m. Klaipėdos kolegija susijungė su Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija → Klaipėdos valstybinė kolegija.
  • Klaipėdos valstybinė kolegija užaugino ne vieną šviesuolį. Tarp jų prof. Bronius Balčytis – vienas žymiausių matematikos vadovėlių pradinėms mokykloms autorių, gydytojas Vaclovas Intas, kuris įkūrė akmenų muziejų Skuodo rajone Mosėdyje, taip pat rašytojas Kazys Saja.


Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-13
Spausdinimo versija