Pradinis ProjektaiGLOCAL- inovatyvus ateities inžinerių, sprendžiančių šiuolaikinių miestų problemas, švietimas

GLOCAL- inovatyvus ateities inžinerių, sprendžiančių šiuolaikinių miestų problemas, švietimas

Numeris
2019-1-PL01-KA203-065654
Pradžia
2019-09-01
Pabaiga
2022-12-31
Vertė, Eur
300,860.00

Tikslas

„GLOCAL“ projektas siekia skatinti būsimus inžinierius mąstyti globaliai ir veikti lokaliai. Projekte numatytos veiklos yra orientuotos  į globalų poreikį gerinti gyvenimo lygį miestuose, inžinerijos pramonei keliamus lūkesčius, ITC technologijų prieinamumą ir didesnio profesinio mobilumo poreikį. Įvertinus dabartinius inžinerinių specialybių absolventų įgūdžius,  pastebėta, jog trūksta kompetencijos bendradarbiaujant įvairių pramonės šakų komandoms, sprendžiant  sudėtingus tarpdisciplininius projektus, reaguojant  į sudėtingas technines, socialines, teisines, ekologines aplinkybes, kultūros paveldo apsaugą, formuojant įvaizdį ir prekės ženklą, gerinant gyvenimo kokybę miestuose.

Rezultatai ir nauda

  • GLOCAL projekto dalyviai (dėstytojai, studentai) praplės savo tarpdisciplinines žinias ir įgūdžius, patobulins savo kalbos, komandinio darbo kompetencijas ir sužinos apie partnerių miestų ir šalių kultūrines vertybes.
  • 3 Europos universitetų konsorciumo akademinis personalas tobulins savo kompetencijas metodiniuose mokymuose, kurių metu bus keičiamasi tarpdisciplininėmis žiniomis ir mokslinių tyrimų iniciatyvomis).
  • Projekto partnerių vietos valdžios administracijos, pramonės ir inžinierių profesinės asociacijos galės netiesiogiai dalyvauti projekto veiklose ir tuo pačiu praplėsti savo žinias projekto metu sukurtų priemonių ir įrankių pagalba.
  • Sukurtas bendras techninių terminų žodynėlis lietuvių, lenkų, ispanų bei anglų kalbomis. Žodynėlį galima parsisiųsti iš čia.
  • Sukurti nauji ir inovatyvūs švietimo metodai: originalios didaktinės medžiagos, e-laboratorijos.
  • Konsorciume sukurti nauji metodai bus išbandomi dviejose 24 studentų grupėse (po 8 studentus iš kiekvieno universiteto) vasaros mokyklose.
  • Projekto pabaigoje visose partnerių šalyse numatoma surengti viešinimo renginius, kurie bus skirti plačiai tikslinei auditorijai bei socialiniams partneriams (studentams, akademiniam personalui, mokslininkams, vidurinių mokyklų studentams, gamintojams, įvairių pramonės sričių inžinieriams, vietos valdžios institucijoms). Renginių tikslas bus populiarinti GLOCAL rezultatus, „Erasmus +“ programos idėją ir skatinti juos naudoti projekto metu sukurtais produktais.

Vykdytojas

Politechnika Białostocka (Lenkija)

Partneriai

Universidad Politecnica de Madrid (Ispanija), Klaipėdos valstybine kolegija (Lietuva).

Atsakingas asmuo Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Eglė Brezgytė, e.brezgyte@kvk.lt, Dainora Jankauskienė d.jankauskiene@kvk.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-04
Spausdinimo versija