Pradinis ProjektaiPažink pilietiškumą!

Pažink pilietiškumą!

Pradžia
2021-09-01
Pabaiga
2021-12-15
Vertė, Eur
3,000.00

Projektą sudarė mokomųjų ir tyrimo dirbtuvių ciklas. Projekto pradžioje mokomosiose dirbtuvėse Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų mokslinės draugijos nariai ir Klaipėdos miesto jaunimas analizavo pilietiškumo reiškinį ir įvairias galimybes dalyvauti (įsitraukti) į aktualių miesto sprendimų priėmimą. Sekančiame etape (kokybinio tyrimo dirbtuvėse) Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų mokslinės draugijos nariai (projekto tyrėjų komanda) apsibrėžė pilietinį sąmoningumą ir įsitraukimą, kaip tiriamąjį reiškinį, kuriam ištirti buvo parengta tyrimo metodiką ir tyrimo instrumentą. Klaipėdos miesto jaunimas buvo pakviestas į pilotinį kokybinį tyrimą, kuriame diskutavo apie pilietiškumą, jo raišką, galimybes aktyviau įsitraukti į savivaldos procesus bei miesto klausimų sprendimą, neįsitraukimo ir pasyvumo priežastis. Projekto pabaigoje miesto jaunimas buvo pakviestas į rezultatų sklaidos renginį, kuriame buvo pristatyti kokybinio tyrimo rezultatai bei vykdoma diskusija su aktyviais Klaipėdos miesto ir Lietuvos piliečiais (renginio lektoriais). Projektu siekiama skatinti Klaipėdos miesto jaunimo pilietinę savimonę bei įsitraukimą į įvairias veiklas vietos bendruomenės ar miesto klausimams spręsti

Tikslas

Projekto tikslas – stiprinti Klaipėdos miesto jaunimo pilietinę savimonę bei įsitraukimą į įvairias veiklas vietos bendruomenės ar miesto klausimams spręsti.

Projekto uždaviniai:

 1. Plėtoti pilietiškumo ir įsitraukimo į miesto klausimų sprendimų priėmimo pažinimą.
 2. Formuoti kokybinio tyrimo organizavimo ir vykdymo kompetencijas.
 3. Skatinti jaunimo diskusiją apie aktyvų pilietiškumą bei įsitraukimą į miestui aktualių klausimų sprendimą.
 4. Skleisti informaciją apie jaunimo aktyvų pilietiškumą bei įsitraukimą į miestui aktualių klausimų sprendimą viešinimo priemonėmis

Rezultatai ir nauda

 

 1.  Mokomosios dirbtuvės apie pilietiškumą ir įvairias galimybes dalyvauti aktualių miesto sprendimų priėmime (4 val.) – dalyviai įgijo žinių apie pilietiškumo raišką ir sužinojo galimybes įsitraukti į miestui aktualių sprendimų priėmimą;
 2. Kokybinio tyrimo  dirbtuvės (4 val.) – dalyviai įgijo žinių apie kokybinį tyrimą ir jo vykdymo specifiką;
 3. Kokybinio tyrimo dirbtuvės (tyrimo metodikos ir focus grupės metodo instrumento kūrimas 8 val.) – dalyviai sukurė kokybinio tyrimo metodiką ir focus grupės klausimyną pilietiškumo bei įsitraukimo reiškinio tyrimui;
 4. Pilotinis focus grupės tyrimas – tyrėjų komanda vykdė focus grupės metodu paremtą kokybinį tyrimą;
 5. Kokybinio tyrimo dirbtuvės (gautų rezultatų apdorojimas 40 val.) – tyrėjų komanda apdorojo gautus tyrimo rezultatus;
 6. Projekto ir tyrimo rezultatų sklaidos renginys (2 val.) – Klaipėdos miesto jaunimas dalyvavo rezultatų sklaidos renginyje, kuriame buvo pristatyti kokybinio tyrimo rezultatai, bei diskutavo su aktyviais Klaipėdos miesto ir Lietuvos piliečiais;
 7. Informacija apie projektą bei jo veiklas paviešinta Klaipėdos valstybinės kolegijos internetiniame tinklapyje, socialiniame tinkle Facebook, išdalinti viešinimo suvenyrai – pateikta informacija apie projektą ir jo veiklas skirtingais projekto vykdymo etapais;
 8. Projekto ir tyrimo rezultatų sklaidos renginio  tiesioginė transliacija FB ir Youtube kanalais.

Finansavimo šaltinis

Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamo jaunimo iniciatyvos projektai

Atsakingas asmuo Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Ilvija Pikturnaitė, i.pikturnaite@kvk.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-22
Spausdinimo versija