Pradinis ProjektaiAkademinis sąžiningumas kaip korupcijos prevencijos prielaida: kolegijų atvejis

Akademinis sąžiningumas kaip korupcijos prevencijos prielaida: kolegijų atvejis

Numeris
S-531
Pradžia
2019-05-31
Pabaiga
2019-12-15
Vertė, Eur
5,100.00

Tikslas

Ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu, atliekant akademinio sąžiningumo kaip korupcijos prevencijos kolegijose priemonės tyrimą.

Rezultatai ir nauda

  • 20 studentų, po 4 iš kiekvienos kolegijos, padidins savo gebėjimus atlikti mokslinius taikomuosius tyrimus ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu. Jie pagerins savo kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo, pilietiškumo gebėjimus.
  • Penkios Lietuvos kolegijos pagerins studijų rezultatų kokybę, jų veikla taps skaidresnė bei padidės jų konkurencingumas.
  • Tyrimo rezultatų sklaida ir viešinimas paskatins ir kitas Lietuvos aukštąsias ir profesines mokyklas diegti antikorupcines prevencines priemones, atsižvelgiant į tyrimo rezultatus.
  • Darbdaviai gaus jaunus darbuotojus su patobulintais kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo, pilietiškumo gebėjimais bei tyrimų atlikimo kompetencijomis.
  • Lietuvos jaunimas taps akademiškai sąžiningesnis.

Vykdytojas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Projekto partneriai

Vilniaus, Panevėžio, Utenos, Šiaulių valstybinės kolegijos

Programa

Studijų ir mokslo plėtra

Atsakingas asmuo Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Doc. Dr. Ilvija Pikturnaitė, i.pikturnaite@kvk.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-06
Spausdinimo versija