Pradinis ProjektaiNeformalus suaugusiųjų mokymas skatinant kultūrinį turizmą Baltijos ir Šiaurės šalyse

Neformalus suaugusiųjų mokymas skatinant kultūrinį turizmą Baltijos ir Šiaurės šalyse

Numeris
NPAD-2017/10048
Pradžia
2017-10-01
Pabaiga
2019-11-30
Vertė, Eur
48,680.00

Tikslas

Skatinti suaugusiųjų mokymąsi siekiant atliepti šiuolaikinėje visuomenėje kylančius iššūkius, formaliuoju ir neformaliuoju mokymosi būdu stiprinti kultūros ir turizmo srityje dirbančių darbuotojų kompetencijas kurti kultūriniais pėdsakais paremtus turistinius maršrutus:

  1. Atlikti tyrimus susijusius su suaugusiųjų mokymusi ir kultūrinio turizmo situacija projekto teritorijoje;
  2. Sukurti suaugusiųjų neformaliojo mokymosi metodiką skirtą kultūrinio turizmo produktų kūrimui;
  3. Naudojantis sukurta metodika pravesti kultūrinio turizmo produktų kūrimo mokymus.

Rezultatai ir nauda

Planuojama, kad su projekto partneriais sukurta kultūrinio turizmo produktų kūrimo metodika bus naudojama suaugusiųjų mokymo veiklose. Projekto metu atlikti tyrimai padės atsakyti į klausimus kaip reikėtų tobulinti studijų programas, kokie yra suaugusiųjų, dirbančių kultūros ir turizmo sektoriuje, kvalifikacijos tobulinimo poreikiai. Remiantis tyrimais bus publikuotas mokslinis straipsnis, perskaitytas pranešimas tarptautinėje konferencijoje. Naujai užmegzti kontaktai su projekto partneriais didins Klaipėdos valstybinės kolegijos žinomumą, o Klaipėdos valstybinės kolegijos personalas įgis naujos patirties kuriant bei įgyvendinant naujas mokymų metodikas. Projekte dalyvaujančių organizacijų atstovai įsipareigoja skleisti informaciją apie projektą, įgyvendinti realius suaugusiųjų mokymus, dalintis projekto rezultatais su suinteresuotais asmenimis.

Projekto metu vykstančių vizitų metu planuojama sukaupti tarptautinės patirties suaugusiųjų mokymo srityje ir pritaikyti ją tiek kuriant naują metodiką, tiek ir įgyvendinant mokymus.

Vykdytojas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Projekto partneriai

Folkuniversitetet, Kursverksamhet vid Uppsala Universitet (Švedija); LV-Liepaja University (Latvija); EE-Tallinn University (Estija); LV-Kurzeme Tourism Association (Latvija)

Atsakingas asmuo Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Laurencija Budrytė-Ausiejienė, el. l.budryte-ausiejiene@kvk.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-06
Spausdinimo versija