Pradinis ProjektaiIkimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos prestižą formuojantys veiksniai: studentų požiūris

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos prestižą formuojantys veiksniai: studentų požiūris

Numeris
S-963
Pradžia
2020-07-08
Pabaiga
2020-12-15
Vertė, Eur
8,100.00

Tikslas

Ugdyti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu, atliekant studentų požiūrio į pedagogo prestižą formuojančius veiksnius analizę.

Rezultatai ir nauda

  1. 25 studentų, po 5 iš kiekvienos kolegijos, padidins savo gebėjimus atlikti mokslinius taikomuosius tyrimus (ypač – focus grupę) ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu. Jie pagerins savo kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo, pilietiškumo gebėjimus.
  2. Penkios Lietuvos kolegijos pagerins studijų rezultatų kokybę, jų veikla taps skaidresnė bei padidės jų konkurencingumas.
  3. Tyrimo rezultatų sklaida ir viešinimas paskatins geresnį pedagogo profesijos suvokimą bei didesnį prestižą.
  4. Darbdaviai gaus jaunus darbuotojus su patobulintais kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo, pilietiškumo gebėjimais bei tyrimų atlikimo kompetencijomis.
  5. Lietuvos jaunimas taps labiau motyvuotas rinktis pedagogo profesiją.

Vykdytojas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Projekto partneriai

Vilniaus, Panevėžio, Kauno kolegijos bei Šiaulių universitetas

Programa

Studijų ir mokslo plėtra: pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektai.

Atsakingas asmuo Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Doc. dr. Ilvija Pikturnaitė, i.pikturnaite@kvk.lt, +37067436443

Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-05
Spausdinimo versija