Pradinis ProjektaiRenginių akademija

Renginių akademija

Numeris
SP3-13
Pradžia
2022-09-05
Pabaiga
2022-11-30
Vertė, Eur
12,620.00

Klaipėdos valstybinės kolegijos ir Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentai kartu vykdys projektą „Renginių akademija”, plėtodami partnerystę bei kviesdami kitų Klaipėdos miesto aukštųjų mokyklų studentus dalyvauti projektinėse veiklose.

Projekte bus ugdomos skirtingos projektų dalyvių kompetencijos. Organizacinė projekto dalyvių grupė projekte susipažins su profesionalių renginių organizavimo etapais, taisyklėmis, rizikomis ir pan. Be to minėtos grupės studentai įgytas žinias išbandys praktiškai.

Projekto įgyvendinimui pasirinkta studentų kūrybinės veiklos iniciatyva, nes renginio organizavimas yra kūrybinis procesas. Taip pat ir organizuojamų renginių turinys nagrinės ir skatins skleistis Klaipėdos miesto aukštųjų mokyklų studentų kūrybiškumą.

Projektas yra unikalus, nes suformuoja modelį, kuriame studentų turimi gebėjimai sudaro galimybes plėtotis kitų studentų tobulėjimui ir kūrybiškumui. Projekto inovatyvumas siejamas su ateities darbuotojui keliamų reikalavimų atliepimu šiandieniniame studijų procese per formalų ir neformalų mokymąsi.

Tikslas

Formuoti studentų dalykinių ir laisvalaikio renginių organizavimo kompetencijas, plėtojant bendravimo ir bendradarbiavimo, idėjų generavimo, darbo komandoje, lyderystės, kritinio mąstymo, bei kūrybiškumo įgūdžius.

Rezultatai ir nauda

Įgyvendinus projektą numatomi tokie rezultatai:
1. 30 studentų iš Klaipėdos valstybinės kolegijos ir Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos papildys savo gebėjimus renginių organizavimo įgūdžiais ir išmoks bendradarbiauti tarp instituciniu lygiu. Jie pagerins savo kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimus. Šie rezultatai bus pademonstruoti per praktinių veiklų (edukacinių seminarų ir talentų konkurso) vykdymą. Taip pat įgytos kompetencijos bus aptartos įgyvendinus projektą nuotoliniame susitikime, kuriame žodžiu bus atlikta SWOT analizė.
2. 160 Klaipėdos miesto aukštųjų mokyklų studentų dalyvaudami edukaciniuose seminaruose ir 20 studentų talentų konkurse sužinos kaip tinkamai pristatyti savo gebėjimus ir viešai juos pristatys. Taip pat pildydami anketas (kurios bus online, o prie jų prisijungti bus galima naudojantis QR kodu) suteiks grįžtamąjį ryšį apie organizacinės studentų grupės organizuotų renginių kokybę bei asmenines padidintas kompetencijas.
3. Projekto veiklų sklaida ir viešinimas suteiks Klaipėdos miesto aukštųjų mokyklų bendruomenėms informacijos apie studentų bendrųjų kompetencijų didinimą ir studentų kūrybinį potencialą bei jų talentus.
4. Studentai įgytus gebėjimus sėkmingai pritaikys tiek studijose, tiek vėliau profesinėje veikloje. Projekto įgyvendinimas turi dideles perspektyvas ir tęstinumo galimybes. Ateityje inicijuojant naujus projektus bus siekiama kad minėtų kompetencijų didinimas vyktų kasmet ir apimtų kuo didesnį skaičių studentų, kad idėjos įgyvendinimas būtų nuolatinis procesas, o naujai įstojantys studentai galėtų kūrybiškai atskleisti savo turimus talentus.

Vykdytojas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Programa

Valstybinis studijų fondas

Projekto partneris

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Atsakingas asmuo Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Jurgita Paužuolienė, Tel +37062141916, j.pauzuoliene@kvk.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-04
Spausdinimo versija