Pradinis ProjektaiStudijų darbų pirkimo – pardavimo prevencija plėtojant akademinį sąžiningumą

Studijų darbų pirkimo – pardavimo prevencija plėtojant akademinį sąžiningumą

Numeris
S-962
Pradžia
2020-06-01
Pabaiga
2020-12-15
Vertė, Eur
6,600.00

Tikslas

Ugdyti Lietuvos kolegijų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu, atliekant kokybinį tyrimą „Studijų darbų pirkimo – pardavimo prevencija plėtojant akademinį sąžiningumą“.  Projektas yra finansuojamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis.

Rezultatai ir nauda

Klaipėdos valstybinės kolegijos ir projekto partnerių Vilniaus, Panevėžio, Kauno kolegijų bei Šiaulių valstybinės kolegijos studentų mokslinių draugijų nariai kartu atliks taikomąjį mokslinį tyrimą „Studijų darbų pirkimo – pardavimo prevencija plėtojant akademinį sąžiningumą“. Studentų projektinė veikla tyrime prasidės nuo diskusijos su STT atstovu generuojant tyrimo sritis ir apsibrėžiant tyrimo lauką. Kokybinį tyrimą studentai vykdys mokslinių dirbtuvių pagrindu. Tai skatins studentų kūrybiškumą, mokslinį ir kritinį mąstymą. Nuolatinio bendradarbiavimo, naujų patirčių įgijimo ir kokybinio tyrimo planavimo, vykdymo ir kontrolės procesuose bus atlieptos studentų pilietinės iniciatyvos ir puoselėjamas akademinis sąžiningumas.

Įgyvendinus projektą numatomi tokie rezultatai:

  1. Studentai padidins savo gebėjimus atlikti mokslinius taikomuosius tyrimus (ypač – rinkos analizę bei focus grupę) ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu. Jie pagerins savo kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo, pilietiškumo gebėjimus.
  2. Penkios Lietuvos kolegijos pagerins studijų rezultatų kokybę, jų veikla taps skaidresnė bei padidės jų konkurencingumas.
  3. Tyrimo rezultatų sklaida ir viešinimas paskatins ir kitas Lietuvos aukštąsias ir profesines mokyklas diegti darbų pirkimo-pardavimo prevencines priemones, atsižvelgiant į tyrimo rezultatus.
  4. Darbdaviai gaus jaunus darbuotojus su patobulintais kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo, pilietiškumo gebėjimais bei tyrimų atlikimo kompetencijomis.
  5. Lietuvos jaunimas taps akademiškai sąžiningesnis studijų darbų autorystės užtikrinime.

Vykdytojas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Projekto partneriai

Vilniaus, Panevėžio, Kauno kolegijos, Šiaulių valstybinės kolegijos studentų mokslinė draugija

Programa

Studijų ir mokslo plėtra: pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektai.

Atsakingas asmuo Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Doc. dr. Ilvija Pikturnaitė, i.pikturnaite@kvk.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-05
Spausdinimo versija