Pradinis ProjektaiLietuvos aukštųjų mokyklų studentų socialinio verslumo ir kūrybiškumo ugdymas gerinant jų kompetencijų atitiktį darbo rinkos ir visuomenės poreikiams

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų socialinio verslumo ir kūrybiškumo ugdymas gerinant jų kompetencijų atitiktį darbo rinkos ir visuomenės poreikiams

Numeris
09.3.1-ESFA-K-731-01-0029
Pradžia
2017-12-19
Pabaiga
2019-12-18
Vertė, Eur
252,872.00

Tikslas

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA, atstovaudama daugiausia gamybos pramonės sektoriaus (mechanikos, mechatronikos, elektrotechnikos, elektronikos, medžiagų apdirbimo ir kt.) įmones siekia, kad būtų stiprinamos aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų verslumas bei kūrybiškumas ir jų kompetencijos, įgytos mokantis, atitiktų darbo rinkos ir visuomenės poreikius. Šiuo projektu bus stiprinamas studentų ir jų dėstytojų domėjimasis socialinėmis šalies problemomis ir didinama motyvacija bei įgūdžiai taikant žinias, praktinius profesinius įgūdžius, kūrybiškumą ir kt. turimus resursus šių problemų sprendimui savarankiškai.

Rezultatai ir nauda

Biomedicinos, fizinių, socialinių, technologinių mokslų studentų verslumo ugdymas gali turėti tiesioginės įtakos inovatyvių įmonių steigimui, žinių ir technologijų komercializavimui bei inovacijų plėtrai. Todėl siekiant skatinti inovatyvų ir į socialinių problemų sprendimą nukreiptą verslą, šio projekto rėmuose bus įgyvendinamos priemonės, skirtos visapusiškam verslumo ugdymui, stiprinant verslo bei mokslo bendradarbiavimą ir naujų iniciatyvų kūrimą.

Projekto tikslinė grupė – biomedicinos, fizinių, socialinių, technologinių mokslų studentai ir  jų dėstytojai, kurie dalyvaus socialinio verslumo ir kūrybiškumo ugdymo mokymuose bei aktyviuose praktiniuose mokymuose įmonėse, kurs socialiai atsakingo verslo projektus, o šiuos vertins verslo atstovai ir vadybos ekspertai. Studentams bus sudaryta galimybė apsilankyti pažangiose socialiai atsakingo verslo įmonėse užsienyje ir susipažinti su jauno bei sėkmingo ir inovatyvaus verslo patirtimi.

Vykdytojas

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“

Projekto partneriai

Marijampolės kolegija, Panevėžio kolegija, Alytaus kolegija, Šiaulių valstybinė kolegija, Klaipėdos valstybinė kolegija, Kauno technikos kolegija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Klaipėdos universitetas, Kauno technologijos universitetas

Atsakingas asmuo Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Eglė Černeckienė, tel. nr. 865965176, el. paštas e.cerneckiene@kvk.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-06
Spausdinimo versija