Pradinis ProjektaiEuropean Apprenticeship Talent Program – EATAP Europos pameistrystės talentų programa

European Apprenticeship Talent Program – EATAP Europos pameistrystės talentų programa

Numeris
2017-1-UK01-KA202-036614
Pradžia
2017-09-01
Pabaiga
2019-12-31
Vertė, Eur
252,872.00

Tikslas

Sustiprinti Europos šalių partnerystę organizuojant praktinį mokymą aukštosiose mokyklose, profesiniame mokyme ir privataus kapitalo įmonėse.

Rezultatai ir nauda

Projektas pristatys naujas, inovatyvias praktikų atlikimo galimybes internacionalizuojant praktikų organizavimą, perduodant žinias ir gerąją patirtį, stiprinant praktinį mokymą, orientuotą į darbo rinką, vystant projektinį mokymą, naudojamą įmonėse.

Vykdytojas

City College Plymouth

Veiklos ir jų rezultatai

Tyrimas, duomenų rinkimas, duomenų analizė - Atlikta palyginamoji praktinio mokymo analizė partnerių organizacijose. Tyrimo ataskaita - Comparison Study
Programos įdiegimas, testavimas ir įvertinimas - Įdiegta, įvertinta Europos talentų programa, skirta praktiniam mokymui
Tarptautinių praktikos programų kūrimas - Išanalizuotos ir pristatytos profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo galimybės sukuriant tarptautines praktikų programas
Europos talentų programos įgyvendinimas - Įgyvendinta Europos talentų programa Plimute (UK) ir Klaipėdoje (LT)

Atsakingas asmuo Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Sigutė Ežerskienė, tel. nr. 865967273, el. paštas s.ezerskiene@kvk.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-06
Spausdinimo versija