Pradinis ProjektaiNeformaliojo švietimo ir savanorystės įtaka studijų ir karjeros pasirinkimui

Neformaliojo švietimo ir savanorystės įtaka studijų ir karjeros pasirinkimui

Pradžia
2017-05-02
Pabaiga
2019-09-30
Vertė, Eur
3,500.00

           Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto ir projekto partnerių: Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių kolegijų studentų mokslinės draugijos kartu atliks neformaliojo švietimo ir savanorystės įtakos studijų ir karjeros pasirinkimui tyrimą. Projekto tikslas – ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų gebėjimus atlikti taikomąją mokslinę veiklą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu. Dalyviai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių valstybinių kolegijų studentai siekiantys įvaldyti šiuolaikinių mokslinių tyrimų metodus ir sustiprinti savo gebėjimus bendradarbiauti nacionaliniu mastu. Projektas bus įgyvendinamas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų savivaldybėse nuo š. m. gegužės 2 d. iki gruodžio 15 d. Projekto veiklos: 1. literatūros ir kitų šaltinių studijų ir karjeros pasirinkimo, neformaliojo švietimo ir savanorystės tema analizė (š. m. gegužė), 2. tyrimo metodikos, anketų ir kokybinių interviu klausimų parengimas (š. m. birželis); 3. tyrimo atlikimas apklausiant Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų aukštųjų mokyklų studentus  (š. m. rugsėjis), 4. rezultatų suvedimas, apdorojimas ir analizė (š. m. spalis), 5. tyrimo ataskaitos parengimas (š. m. lapkričio pirmos) 2 savaitės, 6. tyrimo rezultatų viešinimas ir sklaida visų Vilniaus kolegijos ir visų projekto partnerių interneto ir Facebook puslapiuose, Youtube ir Twitter paskyrose (nuo š. m. lapkričio vidurio iki gruodžio 15 d.). Visos veiklos bus įgyvendinamos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestuose aktyviai dalyvaujant ne tik paraiškos teikėjui – Vilniaus kolegijai, bet ir visiems projekto partneriams. Tyrimui atlikti bus panaudoti kokybiniai ir kiekybiniai metodai. Studentams apklausti bus parengtos anketos, apimančios atvirus ir uždarus klausimus. Anketų kūrimui ir tyrimo rezultatų analizei bus panaudota SPSS programinė įranga. Projektas ne tik sustiprins studentų gebėjimus atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus ir bendradarbiauti, bet ir padės švietimo sistemos vadovams ir darbuotojams priimti tyrimo atskleistais faktais pagrįstus sprendimus, paskatins moksleivius aktyviau dalyvauti neformaliame švietime ir savanoriškose veiklose.

Atsakingas asmuo Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Silva Blažulionienė

Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-06
Spausdinimo versija