Pradinis ProjektaiMokymosi strategija jauniems asmenims, turintiems silpnus asmeninių finansų planavimo įgūdžius

Mokymosi strategija jauniems asmenims, turintiems silpnus asmeninių finansų planavimo įgūdžius

Numeris
NPHZ-2015/10009
Pradžia
2015-08-01
Pabaiga
2018-09-30
Vertė, Eur
16,337.00

Learning Strategies for Learners with Poor Basic Skills in a Planning of Personal Finances

Mokymosi strategija jauniems asmenims, turintiems silpnus asmeninių finansų planavimo įgūdžius

Tikslas

Parengti priemones, kurios bus naudojamos jaunimo, patiriančio socialinę atskirtį, finansinio raštingumo ugdymui. Priemonės bus skirtos socialinių darbuotojų konsultavimo kompetencijoms padidinti asmeninių finansų tvarkymo srityje.

Rezultatai ir nauda

Projekto metu bus sukurta mokymo metodika ir mokymo priemonė, skirta gerinti socialinių darbuotojų žinias, įgūdžius ir kompetencijas konsultuojant socialinės atskirties grupėms priklausantį jaunimą apie asmeninių finansų valdymą. Kiekvienoje šalyje partnerėje bus apmokinti ir pakonsultuoti mažiausiai 5 socialiniai darbuotojai ir 10 jaunų žmonių.

Šiuo projektu plėtojamas KVK mokslinių tyrimų tarptautiškumas bei stiprinamas Kolegijos bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais.

Projekto metu bus atliktas tyrimas apie jaunimo, patiriančio socialinę atskirtį, asmeninių finansų valdymo įgūdžius bei pateikta tyrimo ataskaita.

Bus parengta mokymo priemonė socialiniam darbuotojui, padedanti konsultuoti jaunimą asmeninių finansų valdymo klausimais.

Vykdytojas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Projekto partneriai

Kuressaare College of Tallinn University of Technology (Estija), NGO Education Innovations Transfer Center (Latvija).

Atsakingas asmuo Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Sabina Jurkaitienė, el.p. s.jurkaitiene@kvk.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-06
Spausdinimo versija