Pradinis NaujienosApibendrinti studentų nuomonės apie dalyko studijas tyrimo rezultatai

Apibendrinti studentų nuomonės apie dalyko studijas tyrimo rezultatai

Paskelbimo data
2021-09-22

Apklausos tikslas – įvertinti studentų nuomonę apie dalyko studijas.

Apklausa vykdyta 2021 m. gegužės – birželio mėn.

Užpildytų anketų skaičius – 2387 iš 11 110 aktyvuotų anketų.

Atsakymų procentas -20 %, lyginant su 2020 m. rudens semestru, studentų aktyvumas yra sumažėjęs.

Diagramoje pateikti KVK studijų programų vertinimo vidurkiai pagal programas.
Procentine forma parodoma kiek anketų užpildė programoje studijuojančių studentų iš visų aktyvuotų anketų.

Daugiausiai pateiktų anketų užpildė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studentai – 43 %; Mažiausiai anketų užpildė statybos inžinerijos studentai – 6 %

Daugiau nei 30 % pateiktų anketų užpildė šių programų studentai:  Pradinio ugdymo pedagogika, Finansai, Buhalterinė apskaita, Įstaigų ir įmonių administravimas, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika.

Iš aukščiau išvardintų programų geriausiai įvertinta Įstaigų ir įmonių administravimo programa – 4,88 iš 5.
Iš visų kolegijos programų Skaitmeninės geodezijos programa įvertinta aukščiausiu balu – 4,95 iš 5, tačiau studentų aktyvumas tik 12 %.

Bendras visų KVK programų vidurkis yra 4,64 balai iš 5. Lyginant 2020 m. rudens semestro apklausos duomenis su 2021 m. pavasario semestro duomenimis, matomas teigiamas pokytis, studentų vertinimo reikšmių vidurkis padidėjo.

Išsakyta nuomonė prisideda prie studijuojamų dalykų kokybės gerinimo, padeda nustatyti studijų procese kylančias problemas bei galimus jų sprendimo būdus.

Dėkojame visiems dalyvavusiems studentams už išsakytą nuomonę.

KVK Kokybės centro inf.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-14
Spausdinimo versija