Pradinis KonferencijosTarptautinė mokslinė praktinė konferencija ,,Darnus aplinkos vystymas: inovatyvios technologijos”

Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija ,,Darnus aplinkos vystymas: inovatyvios technologijos”

Data ir laikas
2024-04-18
08:00
Vieta
Bijūnų g. 10, KVK Technologijų fakultetas
Registracija
Nuoroda

Vieni esminių darnaus vystymosi prioritetų yra ūkio šakų poveikio aplinkai mažinimas, jų ekologinio efektyvumo didinimas, nuosaikus ūkio sektorių vystymasis. Verslo, sveikatos, švietimo ir pramonės sektorių plėtra neįsivaizduojama be skaitmeninimo, dirbtinio intelekto, robotizacijos ir kitų inovatyvių technologijų sprendimų. Šios mokslinės – praktinės konferencijos tikslas – sutelkti Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkus bei verslo atstovus darnaus aplinkos vystymo problemoms spręsti.

Konferencijos pranešimų tematika:

  • Maisto technologijų ir mitybos inovacijos
  • Inovatyvios technologijos žmonių sveikatos gerinimui
  • Išmanusis, netaršus, susietas transportas
  • Energetika ir tvari aplinka
  • Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
  • Informacinės ir ryšių technologijos
  • Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
  • Sveikas senėjimas
  • Objektų skaitmeninimas ir tvari statyba

Renginio programa: Conference programme 2024

Konferencijos vykdymo forma: mišri. Dalyvauti konferencijoje galima gyvai ir nuotoliniu būdu.

Registracijos į konferenciją datos:

iki 2024 balandžio 16 d. dar galima registracija klausytojams

Konferencijos pranešimų pagrindu parengti straipsniai, atitinkantys moksliniams straipsniams keliamus reikalavimus, publikuojami moksliniame periodiniame leidinyje „Darnios aplinkos vystymas“. Leidinys bus išleistas 2024 m. gegužės mėn.

Mokslinis periodinis leidinys „Darnios aplinkos vystymas“ referuojamas INDEX COPERNICUS ir SIS tarptautinėse duomenų bazėse.

Konferencijos dalyvio mokestis – 30 eurų.

Reikalavimai straipsniams:

http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/about/submissions#authorGuidelines

Terminai straipsniams: straipsniai leidiniui pateikiami iki 2024 vasario 29 d.:

http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/information/authors

 

Konferencijos partneriai

 

LAUKIAME JŪSŲ KONFERENCIJOJE!

 

 

International scientific – practical conference sustainable environmental development: innovative technologies

Reducing the environmental impact of industries, improving their eco-efficiency and developing economic sectors in a sustainable way are among the key priorities for sustainable development. The development of the business, health, education and industrial sectors is unthinkable without digitalization, artificial intelligence, robotics and other innovative technology solutions. The aim of this scientific – practical conference is to bring together Lithuanian and foreign scientists and business representatives to address the problems of sustainable environmental development.

The Main Topics of the Conference:
• Innovation in Food Technologies and Nutrition
• Innovative Technologies to Improve Human Health
• Smart, Clean, Coherent Transport
• Energy and Sustainable Environment
• New Manufacturing Processes, Materials and Technologies
• Information and Communication Technologies
• An Inclusive and Creative Society
• Healthy Aging
• Digitization of Objects and Sustainable Construction
The Execution Form of the Conference: Mixed. You can take part in the
conference either in person or remotely

The Execution Form of the Conference: Mixed. You can take part in the conference either in person or remotely.

Conference languages: Lithuanian, English

Important Registration Dates:
By 18 March, 2024 for presenting participants
By 16 April, 2024 for non-presenting participants

Registration form link: here Participant certificates will only be prepared for participants registered under this link.
Conference participation fee is 30 EUR

 

 

Daugiau:

Dr. Vijolė Bradauskienė Dekanė

Konsultacijų grafikas:
134 aud. Ketvirtadienis: 08:00–09:00

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-15
Spausdinimo versija