Pradinis Finansinė parama

Finansinė parama

Vardinės premijos/stipendijos skiriamos geriausiems kolegijos studentams pagal tam tikras veiklos sritis už ypatingus pasiekimus ir nuopelnus šioje srityje. Vardinių premijų/stipendijų skyrimo pagrindai ir principai įtvirtinami konkrečios vardinės premijos/stipendijos nuostatuose ir/ar paramos sutartyje.

Skatinamųjų ir vienkartinių skatinamųjų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarką reglamentuoja Kolegijos skyrimo nuostatai.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-01
Spausdinimo versija