Pradinis Sėkmės istorijosInformatika, Robertas Jurkus

Informatika, Robertas Jurkus

Istoriją papasakojo
Robertas Jurkus
Studijų programa
Informatika

Informatikos studijų programos absolventas, tęsęs mokslus KU ir įgijęs magistro laipsnį, šiuo metu studijuoja doktorantūroje Vilniaus universitete (toliau VU) ir yra įsitraukęs į akademinę bei mokslinę veiklą, dirbdamas dėstytoju KU, kur dalijasi savo patirtimi su studentais, atlieka mokslinius tyrimus VU ir dalyvauja moksliniuose projektuose.

Anksčiau, iškart po KVK Informatikos studijų programoje atliktos praktikos, Robertas pradėjo savo profesinę kelionę kaip programuotojas UAB „Vičiūnų grupės” įmonėje, kurioje dirbo ne vienerius metus. Ši patirtis suteikė jam vertingų įgūdžių ir žinių, kurias dabar taiko mokslinėje ir akademinėje veikloje. Absolventas nuolat dalyvauja studijų procese kaip baigiamojo darbo (toliau BD) recenzentas ar BD kvalifikavimo komisijos narys.”