Pradinis NaujienosKlaipėdos valstybinė kolegija siekia tapti darnia aukštąja mokykla

Klaipėdos valstybinė kolegija siekia tapti darnia aukštąja mokykla

Paskelbimo data
2023-09-08

Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK) siekia tapti darnia aukštąją mokykla, integruojančia Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (DVT17) į savo kasdieninę veiklą. Kolegija pirmenybę teikia 7-iems darnaus vystymosi tikslams, kurių pasiekiamumą vertina 40-čia rodiklių (https://www.kvk.lt/kolegija/darnaus-vystymosi-tikslai/). Prisidėjimas prie regiono darnaus vystymosi yra Kolegijos misijos dalis.

Prieš trejus metus pradėjusi darnaus vystymosi tikslų integraciją į strateginį valdymą ir praėjusi nemenką metodinio pasirengimo, suvokimo ir bendruomenės įtraukimo kelią, šiandien Kolegija gali teigti, kad darnaus vystymosi koncepcija tampa jos kultūros dalimi. Kiekvienoje studijų programoje yra integruotos temos, užduotys, susijusios su darniu vystymusi, studentai skatinami rengti baigiamuosius darbus, aktualius regiono vystymuisi, realizuojamos savanoriškos veiklos ir kitos idėjos bei įgyvendinami tarptautiniai projektai, tyrimai, kurių tikslas susijęs su darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimu.

Šiais metais buvo parengta Kolegijos darnaus vystymosi tikslų pasiekimo pažangos vertinimo ataskaita už 2022 metus ir  Kolegijos darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo planas 2023-2025 metams. Ataskaita parodė, kad Kolegijos bendruomenė yra linkusi vis labiau įsitraukti į darnaus vystymosi veiklas ir procesus, todėl plane išskirtos šios pagrindinės darnaus vystymosi sritys: energijos vartojimas; popieriaus ir kitų perdirbamų gaminių vartojimas; transportas ir judėjimas; viešieji pirkimai; DTV įgyvendinimo populiarinimas; DTV integravimo į studijų procesą ir mokslo taikomąją veiklą.

Kviečiame Kolegijos bendruomenę prisidėti prie šio plano įgyvendinimo ir tuo pačiu darnaus vystymosi kompetencijų ugdymo aukštajame moksle.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-12
Spausdinimo versija