Pradinis NaujienosKlaipėdos valstybinės kolegijos akademinė taryba skelbia naujos kadencijos tarybos narių, nepriklausančių kolegijos personalui ir studentams, rinkimus

Klaipėdos valstybinės kolegijos akademinė taryba skelbia naujos kadencijos tarybos narių, nepriklausančių kolegijos personalui ir studentams, rinkimus

Paskelbimo data
2022-09-12

Vadovaudamasi Lietuvos  Respublikos  mokslo  ir  studijų įstatymu bei Kolegijos statutu Akademinė taryba skelbia viešą konkursą Klaipėdos valstybinės kolegijos Tarybos nario pareigoms eiti (kadencijos trukmė – 5 metai).

Konkurse gali dalyvauti asmenys, atitinkantys nustatytus reikalavimus:

  1. Tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo (elgesys atitinka Kolegijos akademinės etikos kodekso normas, nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką, nebuvo atleistas iš tarnybos ar darbo už šiurkštų drausmės pažeidimą arba nuo atleidimo yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai), turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti Kolegijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Kolegijos misiją. Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi tarybos kadencijas iš eilės.
  2. Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Europos Parlamento nariai, Seimo ir Vyriausybės nariai, savivaldybių merai ir savivaldybių tarybų nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat Kolegijos darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs direktoriui, bei įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose Kolegija visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai ir jų pavaduotojai. Tarybos nariu negali būti Akademinės tarybos narys.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse užklijuotame voke, ant kurio nurodyta „KANDIDATO EITI TARYBOS NARIO PAREIGAS DOKUMENTAI 2022″, asmeniškai arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki pranešime apie rinkimus termino pabaigos privalo pateikti:

  1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  2. užpildytą ir pasirašytą prašymą kandidatuoti į Tarybos narius (forma skelbiama čia);
  3. jei kandidatą siūlo fizinis ar juridinis asmuo, pridedamas laisvos formos siūlymas bei sutikimas būti keliamam kandidatu į Klaipėdos valstybinės kolegijos tarybos narius
  4. užpildytą ir pasirašytą Kandidato į Klaipėdos valstybinės kolegijos Tarybą duomenų anketą (forma skelbiama čia);
  5. užpildytą ir pasirašytą kandidato į Tarybos narius deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo (forma skelbiama čia);
  6. kitus dokumentus, kuriuos, kandidato nuomone, tikslinga pateikti konkursui Klaipėdos valstybinės kolegijos Tarybos nario pareigoms eiti.

Pateiktų asmens duomenų valdytoja – Klaipėdos valstybinė kolegija, adresas: Jaunystės g. 1, Klaipėda, tel. Nr. (8 46) 489 132, su asmens duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu asmensduomenys@sdg.lt . Asmens duomenys tvarkomi viešo konkurso Klaipėdos valstybinės kolegijos Tarybos nario pareigoms eiti organizavimo tikslu. Išsamiau apie asmens duomenų tvarkymą galite sužinoti https://www.kvk.lt/wp-content/uploads/2020/11/KVK-Asmens-duomenų-saugojimo-politika3.pdf

Teikiami dokumentai turi būti parengti ir pateikti lietuvių kalba arba papildomai turi būti pateikiami vertėjo parašu patvirtinti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą.

Pretendentas negali pateikti dokumentų dalimis, pakeisti pateiktų dokumentų kitais.

Dokumentai priimami ir registruojami kiekvieną darbo dieną nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d. iki 2022 m. rugsėjo 16 d. 14 val. (vėliausia dokumentų pateikimo data ir valanda) Klaipėdos valstybinės kolegijos, Personalo tarnyboje (115 kab., Jaunystės g.1, Klaipėda). Vėliau gauti dokumentai nepriimami ir neregistruojami.

Išsamesnė informacija apie organizuojamą viešą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 9 iki 16 val., tel. (8 656) 34092 ir elektroniniu paštu a.panceroviene@kvk.lt

Akademinės tarybos posėdis, kuriame bus tvirtinami Tarybos nariai, numatomas 2022-09-22 d. 14 val.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-12
Spausdinimo versija