Pradinis KolegijaTarybos ir komisijosKVK Akademinė taryba

KVK Akademinė taryba

Tarybos sudėtis

Akademinę tarybą sudaro 21 narys: 9 kolegijos dėstytojai, 5 studentų atstovybės nariai, 5 mokslo darbuotojai, 2 Kolegijos administracijos darbuotojai pagal pareigas (vienas iš jų direktorius).

KVK Akademinės tarybos pirmininkė:

Asta Pancerovienė, Verslo fakulteto lektorė

KVK Akademinės tarybos pirmininko pavaduotoja:

Monika Pocienė, Sveikatos mokslų fakulteto prodekanė, lektorė

KVK Akademinės tarybos sekretorė:

Sigutė Ežerskienė, Technologijų fakulteto Maisto technologijų ir mitybos katedros vedėja, lektorė

Klaipėdos valstybinės kolegijos akademinės bendruomenės nariai:

Dr. Remigijus Kinderis, kolegijos direktorius, docentas;

Dr. Jurga Kučinskienė, direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui, docentė;

Dr. Akvilė Virbalienė, Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos ir socialinės gerovės katedros vedėja, docentė;

Dr. Gražina Šniepienė, Sveikatos mokslų fakulteto docentė;

Dr. Vytenis Sinkevičius, Technologijų fakulteto docentas;

Dr. Giedrė Slušnienė, Verslo fakulteto docentė;

Dr. Gita Šakytė-Statnickė, Taikomosios mokslo veiklos centro vadovė, docentė;

Skaidrė Račkauskienė, Sveikatos mokslų fakulteto lektorė;

Sabina Jurkaitienė, Verslo fakulteto Finansų ir apskaitos katedros vedėja, lektorė;

Robertas Kavolius, Verslo fakulteto lektorius;

Vijolė Bradauskienė, Technologijų fakulteto dekanė;

Raimonda Sūdžiuvienė, Technologijų fakulteto lektorė;

Julius Vyšniauskas, SvMF lektorius;

Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės skirti nariai:

Meda Apacenkaitė, Statybos inžinerijos studijų programos studentė (SI46-3 );

Goda Lotužytė, Bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentė (SL35-2);

Erika Kiltinavičiūtė, Logistikos vadybos studijų programos studentė (LV26-2);

Grasilė Normanaitė, Bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentė (SL32-3);

Ugnė Agota Gontaitė, Socialinio darbo studijų programos studentė (SD21-2).

Akademinės tarybos funkcijos:

 

Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas.

Asta Pancerovienė KVK Akademinės tarybos pirmininkė

Paskutinis atnaujinimas: 2023-10-10
Spausdinimo versija