Pradinis KolegijaTarybos ir komisijosKVK tarybaKolegijos tarybos nutarimai2011 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2011 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2011 m. Kolegijos tarybos nutarimai

Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos integruotos plėtros strategiją 2011-2021 metams.

2011 m. rugsėjo 15 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

 1. Patvirtinti Kolegijos direktoriaus pareiginius nuostatus su pateiktais pakeitimais.

2011 m. rugpjūčio 17 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimas

 1. Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriumi išrinkti Valerijų Kuznecovą.

2011 m. birželio 22 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

 1. Patvirtinti Kolegijos direktoriaus teikimą dėl Pedagogikos fakulteto reorganizavimo, prijungiant Pedagogikos fakultetą prie Socialinių mokslų fakulteto.
 2. Skelbti viešąjį konkursą Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pareigoms eiti.
 3. Paskelbti apie viešojo konkurso vykdymą iki 2011 m. birželio 30 d. dienraščiuose „Lietuvos rytas“, „Vakarų ekspresas“ bei Klaipėdos valstybinės kolegijos interneto svetainėje.
 4. Priimti pretendentų direktoriaus pareigoms eiti dokumentus nuo 2011 m. liepos 1 d. 8 val. iki 2011 m. rugpjūčio 8 d. 12 val.
 5. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos Tarybos darbo reglamento 22 punkto pakeitimą ir jį išdėstyti taip: „Taryba gali teikti pasiūlymus, derinti dokumentų projektus ir aptarti klausimus elektroniniu paštu, jeigu Tarybos narių dauguma, reikalinga sprendimo priėmimui, sutaria, kad sprendimams priimti nebūtina šaukti posėdžio. Tokiu atveju sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodomi svarstyti klausimai, Tarybos narių pasiūlymai, pastabos, priimti sprendimai“.

2011 m. kovo 2 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

 1. Tarybos pirmininku patvirtinti Leoną Makūną, pavaduotoja – Juditą Jonuševičienę.
 2. Patvirtinti Tarybos darbo reglamentą.
 3. Tvirtinti viešojo konkurso Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašą.
 4. Teikti Vyriausybei Kolegijos statutą tvirtinimui.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-28
Spausdinimo versija