Pradinis KolegijaTarybos ir komisijosKVK tarybaKolegijos tarybos nutarimai2013 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2013 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2013 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2013 m. gruodžio 13 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimas

 1. Pritarti dėl gražinimo LR Švietimo ir mokslo ministerijai nekilnojamojo turto – Butas / Patalpa – Bendrabučio tipo su rūsiu 301,52 kv.m nuo 1 iki R-22 ir 1-1; 1-10; 1-17; 1-49; 2-37; nuo 3-1 iki 3-42; nuo 4-1 iki 4-42; nuo 5-1 iki 5-42 su bendrojo naudojimo patalpomis pažymėtomis: 1-11 (16/100 iš 88,82 kv.m); 1-12 (18/100 iš 4,91 kv.m); 1-13 (30/100 iš 3,31 kv.m); 1-14 (31/100 iš 2,13 kv.m); 1-15 (16/100 iš 12,47 kv.m); 1-16 (16/100 iš 12,35 kv.m); 1-27 (16/100 iš 5,53 kv.m); 1-30 (16/100 iš 12,49 kv.m); 1-31 (16/100 iš 15,28 kv.m); 1-26 (16/100 iš 17,81 kv.m); 2-1 (43/100 iš 112,21 kv.m); 2-2 (12/100 iš 6,88 kv.m); 2-3 (14/100 iš 3,24 kv.m); 2-4 (12/100 iš 12,32 kv.m); 2-5 (13/100 iš 12,38 kv.m); 2-42 (12/100 iš 12,97 kv.m); 2-41 (13/100 iš 1,97 kv.m); 2-40 (13/100 iš 1,77 kv.m), esančio Taikos pr. 20, Klaipėdoje, pastato žymėjimas plane A5P, unikalus Nr. 2196-5006-3010:0048, bendras plotas 2255,43 m2, bei 2011-11-25 Valstybės turto patikėjimo sutarties Nr. S-530 pakeitimo.

2013 m. spalio 23 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

 1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos Strateginio planavimo tvarką.
 2. Patvirtinti Priedų, priemokų, vienkartinių piniginių išmokų skyrimo darbuotojams tvarką.

2013 m. rugsėjo 12 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

 1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką.
 2. Pritarti dėl panaudos sutarties su Klaipėdos miesto savivaldybe dėl patalpų adresu Pievų takas 38, Klaipėda nutraukimui.
 3. 3.1 Leisti išnuomoti:
  3.1.1. Pastato – Bendrabučio, Taikos pr. 16, Klaipėda, patalpas pirmame aukšte, žymėjimas plane A5P, unikalus Nr. 2196-5006-1016, patalpų plotas 78,93 m2;
  3.1.2. Negyvenamąsias patalpas – Mokyklą su dirbtuvių patalpomis (žymėjimas 1 aukšto plane 1-119 ir 1-120), Bijūnų g. 10, Klaipėda, žymėjimas plane 1C3P, unikalus Nr. 2193-7000-7030:0008, patalpų plotas – 63,89 m2.
  3.2. Leisti suteikti panaudai pastato Butas/Patalpa – bendrabučio patalpos, esančio Taikos pr. 20, Klaipėdoje, 3 aukštą, kurio žymėjimas plane A5P, unikalus Nr. 2196-5006-30100:0048, patalpų plotas 681,23 m2, 5.
 4. Pritarti perdavimui Valstybės turto fondui:
  4.1. Pastatas – Sandėlis-saugykla adresu Kelmiškės km. 1, Klaipėdos raj., Unik. Nr. 5588-0002-1244, žymėjimas plane 41F1p, statyba 1975 m., bendras plotas 914,59 m2;
  4.2. Pastatas – Svarstyklės adresu Kelmiškės km. Klaipėdos raj., Unik. Nr. 5588-0002-1100, žymėjimas plane 32H1p, statyba 1958 m, bendras plotas 32,12 m2;
  4.3. Pastatas – Garažas adresu Jaunystės g. 24, Klaipėda, Unik. Nr. 5593-1001-7086, žymėjimas plane 45G1p , statyba 1968 m , bendras plotas 38,01 m2;
  4.4. Pastatas – Gyvenamasis namas adresu Rūko g. 7, Klaipėda, Unik. Nr. 5593-1001-7106 žymėjimas plane 8A1p, statyba 1899 m. , bendras plotas 249,22 m2;
  4.5. Pastatas – Ūkinis pastatas adresu Rūko g. 7, Klaipėda, Unik. Nr. 5593-1001-7110, žymėjimas plane 20I1p, statyba 1899 m., bendras plotas 136,00 m2;
  4.6. Pastatas – Veršidė adresu Traidžių km. Kretingos raj. Unik. Nr. 5696-4401-5016, žymėjimas plane 1Ž1p, statyba 1964 m, bendras plotas 403,30 m2;
  4.7. Pastatas – Sandėlis, adresu Padvarių km. , Kretingos raj. Unik. Nr. 5696-4401-6017, žymėjimas plane 1F1g, statyba 1984 m, bendras plotas 511,96 m2;
  4.8. Pastatas – Vaisių spaudykla, adresu Jaunystės g. 17, Klaipėda, Unik. Nr. 5597-1021-3015, žymėjimas plane 1P1g, bendras plotas 374,87 m2;
  4.9. Pastatas – Siurblinė adresu Traidžių k. Kretingos r., Unik. Nr. 5696-4401-5023, žymėjimas plane 2H1p, statyba 1969 m, bendras plotas 4,92 m2;
  4.10. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai (vandens bokštas, siloso tranšėja 2 vnt.), adresu Traidžių k. Kretingos r., Unik. Nr. 5696-4401-5030, statyba 1969 m;
  4.11. Butas / Patalpa – Bendrabučio tipo su rūsiu 301,52 kv.m nuo 1 iki R-22 ir 1-1; 1-10; 1-17; 1-49; 2-37; nuo 3-1 iki 3-42; nuo 4-1 iki 4-42; nuo 5-1 iki 5-42 su bendrojo naudojimo patalpomis pažymėtomis: 1-11 (16/100 iš 88,82 kv.m); 1-12 (18/100 iš 4,91 kv.m); 1-13 (30/100 iš 3,31 kv.m); 1-14 (31/100 iš 2,13 kv.m); 1-15 (16/100 iš 12,47 kv.m); 1-16 (16/100 iš 12,35 kv.m); 1-27 (16/100 iš 5,53 kv.m); 1-30 (16/100 iš 12,49 kv.m); 1-31 (16/100 iš 15,28 kv.m); 1-26 (16/100 iš 17,81 kv.m); 2-1 (43/100 iš 112,21 kv.m); 2-2 (12/100 iš 6,88 kv.m); 2-3 (14/100 iš 3,24 kv.m); 2-4 (12/100 iš 12,32 kv.m); 2-5 (13/100 iš 12,38 kv.m); 2-42 (12/100 iš 12,97 kv.m); 2-41 (13/100 iš 1,97 kv.m); 2-40 (13/100 iš 1,77 kv.m), esantį Taikos g. 20. Pastato žymėjimas plane A5P, unikalus Nr. 2196-5006-3010:0048, bendras plotas 2255,43 m2.

2013 m. birželio 26 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

 1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos pedagoginio personalo krūvio normatyvų nustatymo ir darbo apmokėjimo tvarką 2013-2014 mokslo metams.
 2. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos pokyčių programą 2013 – 2014.

2013 m. gegužės 30 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

 1. Tenkinti Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pasiūlymą nutraukti darbo sutartį.
 2. Paskirti Gražiną Markvaldienę į laikinai einančiu Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pareigas nuo 2013-06-01 iki kol konkurso tvarka bus išrinktas ir pradės eiti pareigas nuolatinis direktorius.

2013 m. balandžio 10 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

 1. Patvirtinti Kolegijos veiklos 2012 m. ataskaitą su protokole nurodytais pataisymais.
 2. Patvirtinti Kolegijos pajamų ir išlaidų sąmatą 2013 metams.
 3. Įpareigoti KVK administraciją iki 2013 m. rugsėjo mėn. sudaryti planą kaip bus sukompensuotas biudžeto deficitas, kad 2014 m. biudžetas būtų be deficito.
 4. Patvirtinti Kolegijos 2013 – 2015 strateginį veiklos planą.
 5. Patvirtinti dokumentų tvirtinimo Kolegijos taryboje planą.

2013 m. sausio 30 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

 1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos struktūros pertvarkos planą.
 2. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos veiklos 2011 m. ataskaitą, rekomenduojant sekančių metų ataskaitoje numatyti veiklas ir prioritetines kryptis kitam periodui.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-28
Spausdinimo versija