Pradinis KolegijaTarybos ir komisijosKVK tarybaKolegijos tarybos nutarimai2015 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2015 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2015 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2015 m. vasario 25 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai:

  1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2014 m. veiklos ataskaitą (Priedas Nr. 1).
  2. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2015 metų pajamų ir išlaidų sąmatą ir 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (Priedas Nr. 2).
  3. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų kainų dydžius, atitinkančius nurodytas normines studijų kainas 2015 m. sausio 13 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakyme Nr.V-14 „Dėl studentų, priimamų 2015 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo“ ir įmokų, tiesiogiai nesusijusias su studijų programos įgyvendinimu, dydžius nurodytus Priede Nr. 3.
  4. Nustatyti, kad Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, patvirtinti dydžiai įsigalioja nuo 2015 m. liepos 1 d.
  5. Patvirtinti 1439 studijų vietas 2015 m. studentų priėmimo metu (1059 studijų vietas į nuolatines studijas ir 370 studijų vietų į ištęstines studijas).
  6. Patvirtinti 60 studijų vietų į komercines socialinės pedagogikos grupes (nepriimama per LAMA BPO sistemą).

2015 m. balandžio 22 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai:

  1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2015-2017 metų strateginį veiklos planą.
  2. Pritarti Klaipėdos valstybinės kolegijos bibliotekos pertvarkymo projektui.
  3. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos valdymo struktūrą.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-28
Spausdinimo versija