Pradinis KolegijaTarybos ir komisijosKVK tarybaKolegijos tarybos nutarimai2016 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2016 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2016 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2016 m. lapkričio 30 d. Kolegijos tarybos nutarimai:

 1. Teikti Vyriausybei tvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos statutą (Priedas Nr. 1).
 2. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatą. (Priedas Nr. 2).
 3. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos pedagoginio personalo darbo krūvio normatyvų nustatymo ir darbo apmokėjimo tvarką (Priedas Nr. 3).

2016 m. liepos 1 d. Kolegijos tarybos nutarimai:

 1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos valdymo struktūrą. (Priedas Nr.1).
 2. Pritarti Rietavo studijų centro įsteigimui. Įsteigti etatus Rietavo studijų centre: Rietavo studijų centro vadovas – 1 etatas, Rietavo studijų centro studijų organizatorius – 1 etatas, Rietavo studijų centro mokymo ir paslaugų specialistas – 1 etatas.

2016 m. kovo 2 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai:

 1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2015 m. veiklos ataskaitą (Priedas Nr. 1).
 2. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2015 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą ir 2016 metų pajamų ir išlaidų sąmatą. (Priedas Nr. 2).
 3. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos struktūrą (Priedas Nr. 3).
 4. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2016-2018 metų strateginį veiklos planą. (Priedas Nr. 4)
 5. Patvirtinti priimamų studentų skaičių į Klaipėdos valstybinę kolegiją 2016 m.- 1420 studentų. Patvirtinti studijų kainas nuo 2016-09-01, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl studentų, priimamų 2016 metais į aukštąsias mokyklas norminių studijų kainų patvirtinimo“. (Priedas Nr. 5).
 6. Pritarti, kad Klaipėdos valstybinės kolegijos vidaus tvarkos taisyklės būtų papildytos šiais punktais:
  35.11. kiekvieną darbo dieną prisijungti prie Kolegijos dokumentų valdymo sistemos (DVS) ir atlikti aktyvias užduotis;
  35.12. kiekvienais metais, direktoriaus įsakymu nurodytu laiku, dalyvauti metiniame pokalbyje, kurio metu aptariami praėjusio laikotarpio darbuotojo veiklos rezultatai, susitariama dėl būsimojo laikotarpio tikslų ir rezultatų, aptariamos ir įvardinamos ugdytinos kompetencijos.
 7. Pritarti, kad Klaipėdos valstybinės kolegijos vidaus tvarkos taisyklių 13 punkte būtų patikslintas ir įrašytas KVK bendruomenės etikos kodekso pavadinimas.
 8. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos tarybos ataskaitą (Priedas Nr. 6).

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-28
Spausdinimo versija