Pradinis KolegijaTarybos ir komisijosKVK tarybaKolegijos tarybos nutarimai2019 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2019 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2019 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2019-01-24 Kolegijos tarybos nutarimai

 1. Pritarti Kolegijos statuto projektui ir teikti Vyriausybei tvirtinti (Priedas Nr. 1)

2019-03-20 Kolegijos tarybos nutarimai

 1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2018 metų veiklos ataskaitą (Priedas Nr. 3).
 2. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą ir 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatą (Priedas Nr.4 ir Priedas Nr. 5).
 3. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2019-2021 metų strateginį veiklos planą (Priedas Nr. 6).
 4. Patvirtinti Kolegijos tarybos 2018 m. veiklos ataskaitą (Priedas Nr. 8).
 5. Pritarti dėl Kolegijos nenaudojamo nekilnojamojo turto perdavimo VĮ Turto bankui – Pastatas – Bendrabučio 375468/502198 dalis, Jaunystės g. 4, Klaipėda, unik. nr. 5597-1019-7012, žymėjimas plane 23N5p, statyba 1971 m., bendras plotas 3754,68 m2.

2019-04-24 Kolegijos tarybos nutarimai

 1. Tvirtinti Viešojo konkurso Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašą
 2. Pritarti dėl Viešojo konkurso Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pareigoms eiti datos ir paskelbimo.

2019-06-18 Kolegijos tarybos nutarimai

 1. Klaipėdos valstybinės kolegijos direktore išrinkti Gražiną Markvaldienę.
 2. Nustatytas direktoriaus darbo užmokestis.

2019-08-28 Kolegijos Tarybos nutarimai

 1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos organizacinę valdymo struktūrą.

2019-12-11 Kolegijos tarybos nutarimai

 1. Pritarti studijų kainų indeksavimui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V – 1308 „Dėl studijų kainų indeksavimo“ nuo 2020 m. sausio 1 d. ir indeksuoti 1,137 koeficientu 2019 ir ankstesniais metais nustatytas normines studijų kainas, o studijų stipendijų dydį nuo 2020 rugsėjo 1 d.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-28
Spausdinimo versija