Pradinis KolegijaTarybos ir komisijosKVK tarybaKolegijos tarybos nutarimai2020 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2020 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2020 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2020-04-07 Kolegijos Tarybos nutarimai

 1. Tvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2019 metų veiklos ataskaitą.
 2. Tvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą ir 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatą.
 3. Tvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2020-2022 metų strateginį veiklos planą.
 4. Tvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytojų etatinio darbo krūvio sudarymo ir apmokėjimo tvarką.
 5. Tvirtinti Kolegijos Tarybos 2019 m. veiklos ataskaitą.
 6. Tvirtinti Kolegijos Tarybos darbo planą 2020 m.
 7. Taryba rekomenduoja papildyti Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų priėmimo 2020 metais taisykles.
 8. Dėl Kolegijos infrastruktūros sprendimų:
  8.1. Pritarta naujų apgyvendinimo bendrabučiuose paslaugų įkainių taikymui nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
  8.2. Pritarta trečiosios alternatyvos įgyvendinimui, kai abi investicinės programos vykdomos kartu ir kompleksiškai sutvarkyti bendrabutį Taikos pr. 16. Jei kiltų problemų įgyvendinti abi investicines programas kartu, priimtina būtų pirmoji alternatyva, tvarkant bendrabučio pastato išorę ir inžinerines sistemas.

2020-06-17 Kolegijos Tarybos nutarimai

 1. Pritarti Klaipėdos valstybinės kolegijos viešojo pirkimo „Pastato, Bijūnų g. 10, Klaipėda, I etapo vidaus ir išorės kapitalinio remonto darbų pirkimas“ vertės didinimui.

2020-10-15 Kolegijos tarybos nutarimai

 1. Pritarti perduoti Klaipėdos valstybinės kolegijos veiklai nereikalingą Dirbtuvių pastatą Jaunystės g. 28, Klaipėda ir Administracinį pastatą Jaunystės g. 2A, Klaipėda VĮ Turto bankui.
 2. Pakeisti Klaipėdos valstybinės kolegijos nepedagoginio personalo darbo apmokėjimo tvarką, patvirtintą Kolegijos tarybos 2017 m. rugsėjo 27 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. V19-04), nuo 2020 m. spalio 1 d.:
  1. Pakeisti Priedą Nr. 1 ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
  2. pakeisti Priedą Nr. 2 ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-28
Spausdinimo versija