Pradinis KolegijaTarybos ir komisijosKVK tarybaKolegijos tarybos nutarimai2022 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2022 m. Kolegijos tarybos nutarimai

2022 m. Kolegijos tarybos nutarimai:

2022-01-10 Kolegijos tarybos nutarimas:

 1. Pritarti Klaipėdos valstybinės kolegijos patikėjimo teise valdomos negyvenamosios patalpos (Pirminės sveikatos priežiūros centro patalpos, unik. nr. 5597-1019-7012:0021, adresu Jaunystės g. 4, Klaipėda) perdavimui VĮ Turto bankui.

2022-01-28 Kolegijos tarybos nutarimai:

 1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytojų etatinio darbo krūvio sudarymo ir apmokėjimo tvarką. Tvarka įsigalioja nuo 2022-01-01.
 2. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos nepedagoginio personalo darbo apmokėjimo tvarką. Tvarka įsigalioja nuo 2022-01-01.
 3. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos priedų, priemokų, premijų ir finansinės paramos skyrimo darbuotojams tvarką.  Tvarka įsigalioja nuo 2022-01-01.

2022-03-25 Kolegijos tarybos nutarimai:

 1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2021 metų veiklos ataskaitą.
 2. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2021 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą ir  2022 metų pajamų ir išlaidų sąmatą.
 3. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2022-2024 metų strateginį veiklos planą.
 4. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos tarybos 2021 m. veiklos ataskaitą.
 5. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos tarybos 2022 m.  posėdžių planą.

2022-07-05 Kolegijos tarybos nutarimai:

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1890, patvirtintu Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, pritarti dėl Lietuvos Respublikos valstybei nuosavybe priklausančio ir šiuo metu Klaipėdos valstybinės kolegijos patikėjimo teise valdomo 468,92 kv. m bendrojo ploto mokslo paskirties pastato (žymėjimas plane – 4C2p, unik. Nr. 2190-0006-3010), esančio Klaipėdoje, K. Donelaičio g. 10, perdavimo pagal panaudos sutartį Klaipėdos Tauralaukio progimnazijai iki 2024 m. birželio 30 d.
 2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir Kolegijos ilgalaikio turto, ūkinio inventoriaus, atsargų ir paslaugų nurašymo komisijos 2022 m. birželio 20 d. sudaryta nereikalingų arba netinkamų (negalimų) naudoti nekilnojamųjų daiktų apžiūros pažyma, pripažinti 291,89 kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Klaipėdoje, Jaunystės g. 4, pastate 23N5p, unikalus patalpų Nr. 5597-1019-7012:0021, netinkamomis (negalimomis) naudoti Kolegijos veikloje ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16, patvirtintu Valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn tvarkos aprašu, perduoti patalpas Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybėn.

2022-10-26 Kolegijos tarybos nutarimai:

 1. Darių Levickį  išrinkti Tarybos pirmininku, Ilviją Pikturnaitę išrinkti Tarybos pirmininko pavaduotoja.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-12-02
Spausdinimo versija